👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten på Månen 2017/2018

Skapad 2017-09-18 10:46 i Stafsinge förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Vi har valt att arbeta med projekt vatten då vi vill arbeta med ett brett område som lockar alla barn och där det finns mycket att upptäcka. Varmt, kallt, volym, hav, sjöar, fiskar, båtar, snö, regn osv.. Vi upptäckte förra terminen att många barn visade intresse för vatten därav var det ett lätt val att ha det som utgångspunkt nu.

Från föregående termin tar vi med oss att arbeta i smågrupper. Istället för att dela upp barnen i två grupper så har vi nu möjlighet att dela in i tre grupper då vi har fått statsbidraget. Vi har då valt att dela in i åldersindelade grupper för att kunna möta barnen på en nivå som utvecklar varje barn. Detta betyder också att varje grupp endast består av tio barn med två respektive tre pedagoger. Föregående termin arbetade vi med boken Knacka på och det visade sig att vi fick med alla barn och dem visade ett stort intresse för böcker, samt projektet. Vi vi vill behålla fokus på böcker och vi ska nu erbjuda fler böcker och dessutom ska vi inte bara ha ett läsrum utan nu kommer vi placera ut böcker kopplat till de olika lärmiljöerna och såklart vårt projekt som är vatten. Tex. i hemvrån finns det böcker om familjer, vid bondgården finns det böcker om djur och motorer osv. Linda är handledare inom läslyftet, Lotta och Michaela kommer gå läslyftet denna termin så vi ska försöka få in en bättre läs- och språkmiljö i vår verksamhet. Vi har även fått stipendie från Falkenbergs Sparbank för att arrangera kapprumsbibliotek (vårdnadshavarna kan låna hem böcker från oss), för att vi ska få vårdnadshavarna att öka sin läsning med sina barn.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi valde projekt vatten då vi känner att vi ville ha ett fokus som lockade alla barn. Vi vill fortsätta att utveckla barnens empatiska och sociala samspel, och dessutom vill vi öka barnens språk- och matematikutveckling.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi kommer uppdatera vårdnadshavarna varje vecka i vår blogg på Unikum. Förra året fick dem en hemuppgift som var väldigt uppskattad av både föräldrar och barn så vi kommer troligtvis göra detta i år igen, vad för uppgift är oklart just nu men det ska vi spåna på. Dessutom kommer vårdnadshavarna få möjlighet att låna hem böcker från oss och vi tror och har en förhoppning att det kommer få dem mer involverade i både vårt projekt och vår verksamhet.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under inskolningen/barnens undersökningsperiod? Varför har vi tänkt och gjort så?

Vi valde att starta vårt vattenprojekt direkt då vi hade få inskolningar och vi kände att barnen skulle skolas in i projektet och verksamheten. Den första tiden har vi erbjudit barnen olika aktiviteter där de kan utforska vatten på olika sätt. De första veckorna har varit uppstarten och där vi har lyssnat in barnen och vad de har varit nyfikna på och tagit som utgångspunkt därifrån. Vi har iscensatt vår kub som ett hav (som ska växa med tiden), toaletten har blivit ett ordentligt vattenrum med bilder och utmanande begrepp. Ett sidospår i projektet har blivit vad vi har för djur på gården, vi har fyllt en dörr med bilder på de djur vi har hittat. Vi har satt upp bilder i hallen på olika vatten. Miljön kommer allt eftersom att förändras och växa fram.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte?

Då vi har fått statsbidraget har vi nu möjlighet att dela in barnen i åldersindelade grupper för att kunna möta barnen på en nivå som utvecklar varje barn. Detta betyder också att varje grupp endast består av tio barn med två respektive tre pedagoger och vi kan få en mer fördjupad inlärning och utveckling. Det blir en lugn och god lärmiljö för oss alla. Vi kommer arbeta i våra tre grupper tisdag-torsdag mellan 8.30 fram till lunch och fredagar har vi gemensamt.

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
Vi har skapat en dokumentationsbok där barnen tydligt får syn på processen och det aktiviteter vi erbjuder. Det ger tid till reflektion både mellan barnen och mellan barn och pedagog. Vi ska även göra en dokumentationsvägg i vårt stora rum där vi tydligt ska visa projektets alla vägar. Vi skriver ett blogginlägg på Unikum till vårdnadshavarna per vecka och grupp och vi skriver även då i personalbloggen.

 

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

Vi har erbjudit barnen vattenlek där det har visat intresse för ösa, hälla, volym, mängd osv. Måla med vattenfärg, flaskfärg, läst böcker om fiskar vilket resulterade i att vi tittade på fiskar på ipaden och sedan målade vi fiskar och båtar. Såpbubblor, här dansar herr gurka och andra sånger  som har någon koppling till vatten. Våra barn visar stort intresse för böcker och sånger så där har vi valt att fokusera på vatten för att väcka deras intresse. 

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.   3-5 mål från 2:1, 2:2, 2:3 titta på målen under förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar............

Vi har valt att fokusera på nedanstående mål ur läroplanen:

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

Vi vill fortsätta att utveckla barnens empatiska och sociala samspel, och dessutom vill vi öka barnens språk- och matematikutveckling.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

Vi tycker att projektet rullar på bra när vi håller på att vi ska ha våra grupper, och vi har utforskat och upptäckt vatten på många olika sätt i våra grupper. Vi har kunnat behålla barnens nyfikenhet kring vatten då vi har sjungit vattenlåtar, bilder, vattenlek osv. Barnen visar verkligen stort intresse i projektet. Vi låter barnen som behöver mer tid för att närma sig projektet få den tid de behöver för att våga utforska, och vi har sett en utveckling bland även dessa barn. Exempelvis: ett barn ville inte närma sig vattenbaljan första gången men efter några gånger vågade hon sig fram.

Vi fokuserar på att utveckla barnens språk och matematikkunskaper, ge dom ett större ordförråd, och vi har sett en förändring kring detta. Nästan alla barn kan nu varandras namn, krabba, fisk, båt, bläckfisk, liten/stor båt, färger, räknar.

Vi ser en väldigt stor förändring i barngruppen, nu har barnen blivit bättre på att behandla varandra med respekt, hjälpsamma, bra kompisar, leker rollekar, benämner föremålen.

Vi tänker att vi ska fortsätta som vi gör och följa barnens intresse. Sjunga mer rim och ramsor, lära sig sin namnbild, räkna, den stora gruppen är väldigt intresserad av naturen så till våren ska det bli kul att upptäcka när skogen vaknar till liv.

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016