👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens påverkan åk 4 och 5

Skapad 2017-09-18 10:50 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 8 Musik
Kan musik minska infektioner? Vad händer om du stänger av ljudet på en läskig film? Påverkar musik din konsumtion?

Innehåll

 

Syfte

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

- Kunna berätta om hur kroppen och hjärnan påverkas av musik

- Beskriva vad du tänker/hör/känner/ser när du lyssnar på musik

 

Centralt innehåll

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer under arbetsområdet diskutera kring hur musiken påverkar oss i film genom att jämföra olika slags musik i filmklipp. 

Vi kommer att samtala kring var i din vardag du hör musik och hur musiken påverkar din kropp och din hjärna. 

 

Bedömning

-Du deltar i samtal på lektionerna

-Skriftligt prov

Kunskapskrav

Se matris

IKT

Från youtube:

Klipp från långfilmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Omdömesmatris Musik Lgr11-vt

Bedömningen avser

Förmåga att
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.