👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Danska "Faktatekst om insekter" årskurs 1-3

Skapad 2017-09-18 11:09 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skriva faktatexter om djur, kräldjur och insekter med hjälp av tankekarta och häftet "Min forskning om...".
Grundskola F – 3 Modersmål
Det finns olika djur, kräldjur (krybdyr og padder) och insekter i naturen allt efter vilket land du tittar på. Några djur är stora och några är små, några är aktiva om dagen och andra på kvällen eller natten. Du ska få välja ett djur, ett kräldjur eller en insekt att skriva om och presentera skriftligt och muntligt.

Innehåll

Det här ska du lära dig om!

Du ska utifrån egna kunskaper och vetande, faktatexter och internet ta fram fakta om det djur, kräldjur eller insekt som du vill skriva om. Med hjälp av det framtagna materialet ska du skriva en faktatext där du beskriver hur ditt djur ser ut, var det finns och hur det bor, vad det äter och kanske något annat spännande som hör ihop med det djur, kräldjur (krybdyr eller padder) eller insekt som du har valt.

Det här kommer du att jobba med under lektionstid!

- att läsa olika faktaböcker och artiklar på internet och diskutera vad du läst och hur mycket du kan och ska använda av informationen

- att använda den framtagna informationen i en tankekarta eller i häftet "Min forskning om..."

- att skriva en egen faktatext på papper och ev i Power Point om ett djur, kräldjur eller insekt

- att lära dig att strukturera din text i olika avsnitt så den blir lättare att överblicka

- att skriva rätt fakta under rätt avsnitt

- att rita och färglägga bilder eller hitta bilder på internet som passar ihop med temat och det du har skrivit om i de olika avsnitten

Det här ska du tänka på när du skriver!

- att skriva rätt innehåll under rätt avsnitt, t.ex. under avsnittet utseende skriver du enbart sådant som har att göra med hur djuret ser ut (udseendet på en frø; lille lidt aflang, tyk krop med 4 ben, kan være grøn eller brun, kan være ca 2-12 cm lang, har længre bagben end forben osv)

- att använda adjektiv (tillægsord) (stor, lille, tyk, grim, brun, stribet, farlig osv) för att ge en mer nyanserat beskrivning av ditt djur, kräldjur eller insekt

- att ha mellanrum mellan de olika orden i en mening (sætning)

- att ha stor bokstav i början av en ny mening och vid namn och ställen (egennavn og stednavn)

- att sätta punkt när en mening är slut (punktum ved sætningens afslut)

- att kolla stavningen på ord som är lika svenskan, t.ex. "at, til, de, jeg, og, for, er"

- att kolla stavningen på ord som kan ha dubbelkonsonant, t.ex. "kommer, ligger, grønne"

- att kolla att du använt rätt böjningsform på substantiv och verb, t.ex. "et egern, egernet, flere egern, alle egernene; at bo, bor, boede, har boet"

- att skriva i hela meningar, dvs att du skriver klart hela huvudsatsen innan du sätter punkt och att du har med alla led i meningen och med rätt ordföljd. Du skriver en sætning med ordstillingen S (subjekt) V (verballed) O (objekt) og sætter først punktum efter objektet til sidst i sætningen.

-  om du skriver din text i Power Point tänk på att hur du använda dig av punktuppställing, alltså att du har en rubrik och under den olika punkter som inte alltid skrivas i hela meningar

Det här ska du visa och det kommer jag att bedöma!

- att du kan skriva en faktatext och att du förstår skillnaden mellan skönlitterära texter och faktatexter (struktur, indhold og sprog fx ord og emnesspecifikke begreb)

- att du kan använda en tankekarta eller häftet "Min forskning om..." som underlag för innehållet i din faktatext

- att du kan dela texten in i olika avsnitt, dvs strukturera texten på ett genomtänkt och överskådligt sätt (rød tråd og kontinuitet)

- att du kan koppla text och bild, så bilden tydliggör något av det, du har skrivit om

- att du kan läsa din text igenom och rätta stavfel, stor bokstav och punkt samt meningsbyggnad (ordstilling, fx SVO) med hjälp från din lärare

- att du skriftligt kan berätta om ett djur, kräldjur eller insekt som man eventuellt kan se i Danmark

- att du muntligt kan presentera din faktatext för dina klasskamrater och din lärare så det tydligt framgår vad det är för djur, kräldjur eller insekt och vad som karakteriserar djuret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3