👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och spel, takt och rytm

Skapad 2017-09-18 11:17 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Grundskola 3 Musik
Dessa första veckorna på terminen ska vi ägna oss åt att sjunga och spela tillsammans. Vi kommer att sjunga både gamla och nya låtar, i kanon och tillsammans. Vi kommer också att ägna oss åt takt, puls och rytmövningar samt spel på rytminstrument och ackordsinstrument.

Innehåll

syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

bedömning

Du kommer bli bedömd på din förmåga att:

- delta i gemensam sång

- hålla takt och rytm, förmågan att imitera och härma.

undervisning och arbetssätt

Vi kommer arbeta i helklass och vi kommer att använda oss av användarvänliga sånger.

Vi kommer att imitera rytmer, gå i takt till musiken och lära oss notvärden.

Vi kommer att spela på tonboxar med hjälp av tonnamn och färger samt spela bygelgitarr, ukulele, rytminstrument och trummor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik, år 1-3

>>>
>>>
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
**Gemensam sång**
Jag försöker att sjunga sånger tillsammans med andra.
Jag kan oftast sjunga tillsammans med andra.
Jag kan sjunga tillsammans med andra.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
**Spela instrument**
Jag försöker att spela rytminstrument tillsammans med andra.
Jag kan oftast spela något rytminstrument tillsammans med andra.
Jag kan spela något rytminstrument tillsammans med andra.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
**Skapa musik**
Jag försöker att härma rytmer och göra rörelser till musik .
Jag kan oftast härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Jag kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
**Resonemang om musik och musicerande**
Jag kan, med hjälp av någon, berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Jag kan, med lite stöd, berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Jag kan berätta vad jag tänker och känner när jag lyssnar på musik.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
**Urskilja musikaliska karaktärsdrag**
Jag kan berätta vad som är typiskt för något instrument.
Jag kan berätta vad som är typiskt för några instrument. Jag känner igen någon sång som är typisk för Sverige.
Jag kan berätta vad som är typiskt för några instrument. Jag känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
**Exempel på instrument**
Jag kan, med hjälp av någon, namnge några vanliga instrument.
Jag kan, med lite stöd, namnge några vanliga instrument.
Jag kan namnge några vanliga instrument.
Med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.