👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur- Skolgång i Frankrike och Sverige

Skapad 2017-09-18 11:28 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Har du aldrig undrat hur det är att gå till skolan i Frankrike? Vad är skillnaderna mellan Frankrike och Sverige när det gäller skoldagen? Och hur var det för dina föräldrar? Det här ska vi diskutera, läsa och skriva om.

Innehåll

 

 

 

 

SYFTE: Att utveckla förmågan…

 

-          Att formulera sig

-          Att använda franska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande i tal och på ett   enklare sätt, i skrift.

- R   Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska    förhållande.

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

-          -Kännedom till nyckelord om ämnet

-          -Kunskaper om skolgång i landet där modersmålets talas och jämförelse med Sverige

-          -Att kunna redovisa muntligt och förklara skillnaderna mellan båda system

-      -Lässtrategier för att förstå olika slags texter med anknytning till ämnet

-      -Strategier för att skriva olika typer av texter

 

GE GENOMFÖRANDE:

 

Så    Så här ska vi arbeta…

 

 

-     *Tankekarta kring ämnet “skola” och analys av ordförrådet som hittas.

-     *Diskussioner kring en typisk dag i den svenska skolan och jämförelse med den franska skolan (t.ex, jämförelse av ett typiskt schema, skolkalender, nutid/-dåtid skola…)

-     *Förberedelse av en muntlig presentation/sammanfattning av föräldrarnas skolerfarenhet i hemlandet

-     *Läsning av olika slags texter om ämnet.

-     *Förståelse uppgifter båda i klass och hemma.

-     *Skriva en artikel eller ett brev (eleven väljer) till familjen i hemlandet där du presenterar skillnaderna mellan både skolgången, din typiska skoldag.

-     *Utveckla grammatiska kunskaper om verbböjning, speciellt reflexiva verb.

 

BE BEDÖMNING:

 

B     Bedömning sker genom:

-          Samtal och diskussioner

-          Förmåga att bokstavera rätt de nyckelorden man behöver för att prata om skola.

-          Förmåga att använda rätt ordförråd i rätt sammanhanget när skolgång diskuteras.

-          Muntlig redogörelse (med relativt gott flyt och nyanserat sätt) om föräldrarnas skolerfarenhet   i hemlandet

-          Förmåga att förklara och diskutera skolgång med andra.

 

 

 Ansvarig Lärare: Sabine NILSSON

                             MCL