👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation i 7D

Skapad 2017-09-18 12:19 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje dag kommer vi ständigt i kontakt med olika typer massmedier. Vad har de för uppgifter och hur påverkar de oss? Dessa och andra frågor ska vi försöka besvara under detta arbetsområde.

Innehåll

Under detta arbetsområde ska du få utveckla dina kunskaper kring olika typer av massmedier. Hur de är uppbyggda vad de har för roller i ett demokratisk land. Du ska också få möjlighet att utifrån dina nya kunskaper utveckla din förmåga att beskriva samband och att resonera. Arbetet kommer bestå av att dels lyssna på genomgångar och ha diskussioner i helklass och dels av enskilt arbete. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov där du får möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor. Bedömningen av området kommer göras utifrån lektionsarbetet och resultatet på det avslutande kunskapstestet. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Information och kommunikation

På väg mot målen
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ämneskunskaper
Eleven har ämneskunskaper som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Samband
Eleven beskriver samband som är
Samband saknas
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Resonemang
Eleven för resonemang kring hur massmedierna påverkar och påverkas av individer och samhällen som är
Resonemang saknas eller är inte tillräckligt utvecklade
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Använder ämnesrelaterade begrepp
På ett icke fungerade sätt
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerade sätt
På ett väl fungerande sätt.