👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Engagemang - lek, glädje, känsla!

Skapad 2017-09-18 13:20 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Designa ett föremål med två eller fler sammanfogade delar. Ge föremålet ett genomtänkt estetiskt uttryck. Projektet jobbar mot alla långsiktiga mål.
Grundskola 6 Slöjd
Formge och framställa ett föremål där du ska sammanfoga två eller flera delar. Föremålet ska ha en funktion och ett estetiskt uttryck, t ex en leksak, en tavla, eller helt enkelt något som väcker känslor.

Innehåll

Du ska med egen design tillverka något av flera olika delar.

I projektet ska du använda någon sorts samansättningsteknik och du ska ge ditt projekt ett tydligt uttryck genom att du ger det en genomtänkt form och ytbehandling. Under projektets gång ska du skriva loggbok.

 • Starta med att göra en planering.
 • använd dina digitala verktyg till att fotografera olika moment under arbetets gång. 
 • Gör en instruktion (film, foto eller text) av någon del i arbetsprocessen som du lägger i din slöjd-mapp på Office 365 och/eller på www.slugt.se 

När tillverkningen är klar ska en dokumentation/utvärdering lämnas in. Info om hur du gör kommer att finnas på www.slugt.se 

Lycka till med design och tillverkning!

Susanne

Uppgifter

 • Dokumentation/utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9