👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hembygdens historia

Skapad 2017-09-18 13:41 i Bodaskolan Älvkarleby
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Detta tema kommer att handla om hembygdens historia. Hur det har sett ut och hur det ser ut där du bor. Du kommer också att få reda på hur det var att leva för ungefär hundra år sedan.

Innehåll

Undervisning - arbetssätt

För att lära dig om detta kommer du att:

- se olika filmer om hur det var förr

- läsa böcker om hur det var att leva förr och jämföra med idag

- tolka och jämföra kartor

- besök av Britt-Marie Strand som berättar om Skutskärs historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3

Matriser

SO
Hembygdens historia

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Nästa steg (årskurs 3)
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Du kan beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan med stöd av fröken beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan ta reda på hur det var förr i tiden där du bor och ge exempel på hur människor levde.
Du kan med hjälp av fröken ta reda på hur det var förr i tiden där du bor och ge exempel på hur människor levde.
Du kan ta reda på hur det var förr i tiden där du bor och ge exempel på hur människor levde.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur samhället förändras vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan jämföra hur livet var förr med hur det är nu. Du gör det med hjälp av människors olika berättelser.
Du kan med stöd av fröken jämföra hur livet var förr med hur det är nu. Du gör det med hjälp av människors olika berättelser.
Du kan jämföra hur livet var förr med hur det är nu. Du gör det med hjälp av människors olika berättelser.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur samhället förändras vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.