👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv år 9: Höstprataren

Skapad 2017-09-18 13:52 i Kärlekens skola Halmstad
Inom det här arbetsområdet ska du formulera dig och kommunicera i tal, likt sommarpratarna på radion.
Grundskola 9 Svenska
Om konsten att berätta utifrån ett manus.

Innehåll

Lgr 11


I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal
 • anpassa språket efter mottagare, olika syften och sammanhang

Så här arbetar vi

 1. Vi lyssnar tillsammans på en sommarpratare och reflekterar kring det vi hört utifrån några frågeställningar
 2. Du funderar själv över och pratar sedan fritt i liten grupp om ämnen för att få idéer
 3. Bestäm vilket ämne som blir ditt
 4. Gör en tankekarta för att sortera dina idéer
 5. Gör en disposition - i vilken ordning som du kommer att ta upp olika saker
 6. Fundera lite extra över inledning och avslutning. Fundera också över ordval och hur du ska "fängsla" lyssnarna. Vill du att lyssnarna ska uppleva spänning, humor, sorg, igenkänning eller...?
 7. Skriv ett manus
 8. Kamratrespons
 9. Efter responsen skriver du om ditt manus
 10. Öva, öva, öva - på det du ska säga
 11. Du spelar in ditt höstprat
 12. Vi lyssnar klassens höstprat
 13. Eventuellt blir också yngre elever mottagare

 

Kunskapskriterier Lgr 11

Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur, innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

I matrisen har vi försökt att få ner vad ovanstående kunskapskriterier innebär i det här arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Höstprataren

Har ännu inte nått upp till kunskapskraven.
E
C
A
Innehåll
Innehållet räcker inte riktigt för att i huvudsak kunna fungera som ett bidrag till ett radioprogram för ungdomar.
Du följer instruktionen och höstpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till ett radioprogram för ungdomar.
Du följer instruktionen och höstpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till ett radioprogram för ungdomar.
Du följer instruktionen och höstpratet fungerar väl som ett bidrag till ett radioprogram för ungdomar.
Kommunikation
Mottagaren har svårt att höra vad du säger.
Du visar viss anpassning till mottagaren genom att tala tydligt, med lagom volym och tempo. Du visar visst engagemang.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att tala tydligt, med lagom volym och tempo. Du presenterar det som sägs på ett intresseväckande eller engagerat sätt.
Du visar god anpassning till mottagaren genom att tala tydligt, med lagom volym och tempo. Du använder volym och tempo för att markera eller skapa dramatik i ditt höstprat. Du presenterar det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt. Du får lyssnaren att uppleva spänning/sorg/humor/igenkänning osv.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna. Ordvalet är enkelt. .
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna. Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passar relativt väl för uppgiften.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna. Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för uppgiften.
Struktur
Den röda tråden saknas.
Höstpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Höstpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur.
Höstpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat.
Innehåll
Saknar inledning och/eller avslutning
Inledningen och avslutningen fungerar i huvudsak i sammanhanget.
En relativt väl fungerande inledning och avslutning. Tex skapar inledningen nyfikenhet och avslutningen markerar tydligt att nu är det slut.
En väl fungerande inledning och avslutning. Tex fängslar inledningen lyssnaren och i avslutningen knyter du elegant ihop ditt höstprat.