👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter del 2 åk 6

Skapad 2017-09-18 14:08 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Runt omkring oss finns det en stor mångfald av olika växter. De förgyller våra liv, ger oss föda och skapar syre. Men vad gör de mer? Vad heter de och hur fungerar de?
Grundskola 6 Biologi
Du har säkert tänkt på att det kommer vackra blommor på våren, som säkert gör dig lycklig. Hur kan det komma sig att de lever upp varje år och att de blir fler?

Vad finns det för olika växter omkring dig och hur är du beroende av dem?

Innehåll

Mål inom arbetsområdet

Arbetsområdet kommer att handla om växter.
Vi kommer att prata om viktiga processer i och omkring olika växter, hur de är uppdelade, hur de förökar sig samt hur vi använder oss av växter

Eleverna kommer att få ta del av genomgångar, diskussioner, fältstudier och olika arbetsuppgifter.

Arbetsmetoder

1. Vi kommer att jobba med de ämnesspecifika begreppen.

2. Vi kommer att gå igenom vilka olika växtgrupper som finns omkring oss genom både genomgångar, diskussioner, fältstudier samt filmvisning.

3. Vi kommer jobba laborativt genom att studera sporer, klorofyll, klyvöppningar och jästsvamp med hjälp av mikroskop och stereolupp

 

Examinationer

1. Inlämningsuppgifter i Classroom

2. De laborativa momenten.

3. Testa dig! De interaktiva delarna i grundboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Växter och svampar

F
Du har ännu ej uppnått det lägsta godtagbara kunskapskravet.
E
C
A
Kommunikation
 • Bi
Du behöver lära dig mer om växter och svampar för att kunna delta i diskussionerna.
Du har visat att du kan diskutera enkla frågor som rör växters och svampars olika livsmiljöer och kan till viss del föra diskussionen framåt.
Du har visat att du kan diskutera enkla frågor som rör växters och svampars olika livsmiljöer. Du kan föra diskussionen framåt.
Du har visat att du kan diskutera enkla frågor som rör växters och svampars olika livsmiljöer. Du kan föra diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar
 • Bi
Du behöver öva mer på hur man formulerar frågeställningar och planerar undersökningar.
Du har visat att du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt ifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du behöver förbättra dina dokumentationer. Tänk på att andra ska kunna förstå vad du skriver/ritar.
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Fakta
 • Bi
Du behöver lära dig fler biologiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.