👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarpratarna 9A ht-17

Skapad 2017-09-18 14:14 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 9 Svenska
Du ska nu få möjlighet att skapa ditt eget högst personliga sommarprat som du ska spela in och låta oss andra få lyssna på om du vill.

Innehåll

 

Målet med undervisningen:

  • Lära sig vad ett sommarprat är och vad som karaktäriserar detta. 
  • Tillverka ett eget sommarprat (manus och inspelat sommarprat) utifrån de mallar som finns. 

 

Under arbetsområdet kommer du att arbeta med: 

  • Lyssna på andras sommarprat för att få inspiration. 
  • Analysera andras sommarprat (hela eller delar) och arbeta med sommarpratets beståndsdelar och uppbyggnad.
  • Arbeta med de olika delarna som ska finnas med i ett sommarprat. 

 

Lämna in ditt sommarprat via Google classroom till mig. Exempelvis kan du använda dig av Garage band eller iMovie för att spela in. 

 

Lycka till!
/Hanna

 

Matriser

Sv
Sommarpratarna

E
C
A
Skriva text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kombinera text, estetiska uttryck & medie
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.