👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktion

Skapad 2017-09-18 14:16 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Vad är texttypiskt för en instruktion? Skriv en egen instruktion.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ni ska skriva en instruktion .

Innehåll

Vi ska titta på hur en instruktion är uppbyggd. Ni kommer att få göra en del uppgifter innan ni själva ska skriva en instruktion.

Vad är utmärkande för en instruktion?

  • Tilltalet är du eller man, blanda inte.
  • Uppmaningar, verben i imperativ och först i uppmaningen.
  • Tidsmarkörer, tidsord: t ex sedan, när, innan, först, därefter, slutligen
  • Punktform och i rätt ordning
  • Korta meningar

Bedömning:

  • arbete under lektionerna
  • övningsuppgifterna
  • den egna instruktionen

 

Uppgifter

  • Instruktion

Matriser

SvA
Instruktion

Rubrik
Min text saknar rubrik.
Min text har rubrik men den är otydlig.
Min rubrik talar tydligt om vad instruktionen handlar om.
Inledning
Min text saknar inledning
Min text har en inledning
Min text har en inledning som förklarar syftet med instruktionen.
Material
Min text saknar en lista över material
I min text saknas saker på min lista över material.
Min text har en fullständig lista över material

Instruktionerna

Min text har inte tydliga instruktioner.
Min text har otydliga instruktioner och inte alltid i kronologisk ordning
Min text har tydliga instruktioner och i kronologisk ordning.
Verben är inte i imperativ och står inte alltid först i uppmaningen
Verben är oftast i imperativ och står först i uppmaningen.
Verben är i imperativ och står först i uppmaningarna.