👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge

Skapad 2017-09-18 14:36 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Teknik
Nu är det dags att bygga en bro men med en liten tvist. Du ska tänka på miljön och återanvända material som annars slängts i soporna.

Innehåll

Ni ska planera vilken modell ni ska ha på er bro och tänka igenom vilket material ni kan få ihop för att bygga den. Gör tydliga ritningar. Eftersom det ska vara lite miljötänk i uppgiften så utgå från sånt material som annars skulle slängts typ mjölk-, juice-förpackningar, konservburkar, glasslådor m.m.  Tänk på hållbarheten, vilken teknik ni ska använda för att er bro ska bli så stark som möjligt. Se till att alla i gruppen deltar både på idestadiet och under byggandet. Ni ska också skriva under tiden arbetet pågår och motivera ändringar m.m, ni gjort från er grundplanering. Var och en i gruppen lämnar in en skriftlig rapport.

Viktigt: Ingen skriftlig rapport = halvt bedömningsunderlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Broar

E
C
A
Tekniska lösningar
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du har viss kunskap om olika brotyper och kan med viss användning av olika tekniska begrepp beskriva hur några av de olika delarna i bron samverkar för att göra den stabil.
Du har relativt god kunskap om olika brotyper och kan med viss användning av olika tekniska begrepp beskriva hur de olika delarna i bron samverkar för att göra den stabil.
Du har god kunskap om olika brotyper och kan med viss användning av olika tekniska begrepp beskriva hur de olika delarna i bron samverkar för att göra den stabil och ger exempel på andra liknande lösningar.
Tekniska lösningar
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Du kan rita en ritning och konstruera en bro genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Du kan rita en ritning och konstruera en bro genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan rita en ritning och konstruera en bro genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Genomföra arbeten
Använda teknikämnets begrepp och uttrycksformer
Under arbetsprocessen bidrar du till att gruppen formulerar och väljer sätt att bygga bron på som leder fram till en hållfast bro.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du sätt att bygga bro på som med någon bearbetning leder framåt leder fram till en hållfast bro
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du sätt att bygga bro på som leder fram till en hållfast bro.
Formulera & välja alternativ Dokumentera
Värdera konsekvenser av olika teknikval
Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva en enkel rapport av arbetet och modell, ritning, där du till viss del förklarar vilken slags bro ni byggt och hur den blir stabil.
Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva en utvecklad rapport av arbetet och modell, ritning, där du relativt väl förklarar vilken slags bro ni byggt och hur den blir stabil
Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva en välutvecklad rapport av arbetet och modell, ritning, där du väl förklarar vilken slags bro ni byggt och hur den blir stabil.
Konsekvenser
Värdera konsekvenser av olika teknikval för miljön
Du kan, i miljöhänseende, föra ett enkelt resonemang om varför ni valt just ert material och om ert val kan fungera även i verkliga brobyggen.
Du kan, i miljöhänseende, föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om varför ni valt ert material och om ert val även kan användas i verkliga brobyggen.
Du kan, i miljöhänseende, föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om varför ni valt ert material och om ert val även kan användas i verkliga brobyggen.