Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturtyper och naturresurser i Sverige

Skapad 2017-09-18 14:46 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Sveriges naturtyper och naturresurser
Grundskola 4 Geografi
Sverige är ett långsmalt land. Mellan Treriksröset i norr och Smygehuk är det nästan 160 mil. Naturen är varierad med berg, sjöar, fjäll, skog, odlingsmark och hav. Här kommer du få lära dig mer om olika naturtyper och vilka naturresurser som finns där.

Innehåll

 

 Mål för arbetsområdet

Målet för arbetsområdet är att du ska förstå att/hur...

 •  Skillnaden mellan klimat och hur årstiderna skiljer sig i olika delar av landet.
 •  Växter, djur och människor anpassar sig till klimatet.
 • Sverige har olika naturtyper samt kunna berätta om dessa.
 •  Vad en naturresurs kan vara, samt vilka råvaror de kan ge oss, och slutligen vilka varor vi kan tillverka av dem.
 • Vilka centrala begrepp som är viktiga för området, samt kunna förklara och använda dem i sitt rätta sammanhang

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa texter enskilt och tillsammans.
 • Arbeta med EPA-uppgifter
 • Uppgifter i classroom
 •  Göra olika former av presentationer/redovisningar
 • Anonyma elevexempel på olika nivå tas upp för diskussion.
 • Titta på film
 • Kartuppgifter
 • Arbeta med begrepp(bildstöd)
 • Använda modelltexter och checklistor.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att

 • Exit-tickets(anonyma eller namngivna)
 • Muntliga och skriftliga redovisningar.
 • Genom att aktivt delta i EPA-diskussioner.
 • Test
 • Olika former av inlämningsuppgifter
 • Gemensamma diskussioner, 

 

Källor vi kommer att använda

Vi kommer att använda oss av följande källa/källor:

 • Grundbok Puls Geografi Sverige 
 • Grundbok Koll på Sverige
 • Grundbok Koll på Sverige
 •  Filmerfrån sli.se:"Från naturresurs till produkt - Odlingsmark till rapsolja" Sveriges stora naturtillgångar" Det gröna guldet - om skogen och skogsbruket i Sverige
 •  Youtube: "Vattenkraft" " Skogen vår livsnerv"
 • Atlas
 • Aktuella nyhetsartiklar
 • Faktaböcker 

Uppgifter

 • Checklista/modelltext samt uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: