👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden åk 2

Skapad 2017-09-18 14:54 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Vi ska bekanta oss lite grand med våra närmaste grannar i rymden, men också lära oss hur vetenskapen ser på hur stjärnor, galaxer , jorden och de andra planeterna skapades.

Innehåll

Året runt i naturen

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Undervisningen / Det här ska vi arbeta med:

 • hur allting började skapas - "den stora smällen"
 • hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar vårt liv på jorden. 
 • månens olika faser
 • titta på stjärnbilder som vi kan se på vår stjärnhimmel om natten
 • planeterna i vårt solsystem 

 

Bedömning/ Det här ska bedömas

Du ska kunna:

 - berätta om var forskningen säger kring hur solen och  jorden skapades 
 - förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 - berätta om månens faser
 - känna igen och namnge några stjärnbilder som vi kan se på vår stjärnhimmel om natten
 - planeternas namn,  i den ordning de kretsar kring solen 

 

Uppgifter

 • Stjärnhimmel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kopia av Bedömningsmatris NO år tre

Genom undervisningen i Naturorienterade ämnen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • NO   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor med ett naturvetenskapligt innehåll
Du ska kunna diskutera några faktorer som kan påverka människors hälsa.
Du ska kunna samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du ska kunna samtala om årstider och förändringar i naturen samt ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du ska kunna samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Du ska utifrån tydliga instruktioner kunna utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Du ska kunna sortera några föremål, djur och växter utifrån olika egenskaper.
Du ska kunna beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material.
Du ska kunna namnge några djur och växter.
Du ska med hjälp av enkla metoder kunna separera lösningar och blandningar.
Du ska kunna göra jämförelser mellan egna och andras resultat.
Du ska kunna dokumentera din undersökning med hjälp av olika uttrycksformer och använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Förmågan att använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Du ska kunna berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Du ska kunna berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Du ska kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du ska kunna göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter, samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du ska kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön