👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning Koll på matematiken kap 1- ht17

Skapad 2017-09-18 14:56 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Vi jobbar med de fyra räknesätten med olika antal decimaler, uppställning i multiplikation och division med tvåsiffriga faktorer samt decimaler. Multiplikation och division med 10 och 100 och överslagsräkning kommer vi hitta effektiva strategier för.

Innehåll

 Mål

 • Kunna räkna addition med olika antal decimaler.
 • Kunna räkna subtraktion med olika antal decimaler.
 • Kunna använda uppställning i multiplikation med decimaler och tvåsiffriga faktorer (heltal) tex 23 x 14.
 • Kunna använda kort division.
 • Kunna dividera när det blir decimaltal i svaret (kvoten).
 • Kunna multiplicera och dividera med decimaltal samt 10 och 100.
 • Kunna läsa och skriva problemlösningsuppgifter.
 • Kunna använda överslagsräkning.

Arbetsbeskrivning

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar 
 • Arbeta i med matteboken "Koll på Matematik 6A" och Bingel (e-bok och läxuppgifter) utifrån dina behov. 
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp (EPA). 
 • Arbeta med problemlösning enskilt, i mindre grupp samt i helklass.
 • Göra diagnoser och prov.

Bedömning

Jag kommer bedöma att du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter, diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Bedömning sker utifrån de fem förmågorna i kursplanen.

Matriser

Ma
Taluppfattning och problemlösning

Taluppfattning och problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan med stöd läsa och skriva problemlösningsuppgifter. Du kan med stöd välja en godtagbar problemlösningsmetod som passar problemet t.ex. rita, pröva eller hitta mönster.
Du formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Du förstår enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. Du förstår dina resultat och kan sammanfatta dem i ett svar.
Du formulerar och löser även mer avancerade problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Du förstår muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. Du förstår dina resultat, även vid mer avancerade uppgifter, och kan sammanfatta dem i ett svar.
Begrepp
Du förstår några av begreppen i kapitlet (talsort, positionssystemet, kort division, överslagsräkning, multiplikation flersiffriga tal) Du visar lite förståelse för hur decimaltal fungerar i positionssystemet.
Du förstår och kan använda flera av begreppen i kapitlet (talsort, positionssystemet, kort division, överslagsräkning, multiplikation flersiffriga tal) Du visar förståelse för hur decimaltal fungerar i positionssystemet.
Du förstår och kan använda alla begreppen i kapitlet (talsort, positionssystemet, kort division, överslagsräkning, multiplikation flersiffriga tal) Du visar god förståelse för hur decimaltal fungerar i positionssystemet och kan visa detta på lite svårare uppgifter.
Metod
Du kan med stöd räkna addition med decimaltal. Du kan med stöd räkna subtraktion med decimaltal. Du kan med stöd använda uppställning i multiplikation med decimaler och tvåsiffriga faktorer (heltal) tex 23 x 14. Du kan med stöd använda kort division. Du kan med stöd dividera när det blir decimaltal i svaret (kvoten). Du kan med stöd multiplicera och dividera med decimaltal samt 10 och 100. Du kan med stöd använda överslagsräkning.
Du kan räkna addition med decimaltal. Du kan räkna subtraktion med decimaltal. Du kan använda uppställning i multiplikation med decimaler och tvåsiffriga faktorer (heltal) tex 23 x 14. Du kan använda kort division. Du kan dividera när det blir decimaltal i svaret (kvoten). Du kan multiplicera och dividera med decimaltal samt 10 och 100. Du kan använda överslagsräkning.
Du kan med säkerhet räkna addition med decimaltal. Du kan med säkerhet räkna subtraktion med decimaltal. Du kan med säkerhet använda uppställning i multiplikation med decimaler och tvåsiffriga faktorer (heltal) tex 23 x 14. Du kan med säkerhet använda kort division. Du kan med säkerhet dividera när det blir decimaltal i svaret (kvoten). Du kan med säkerhet multiplicera och dividera med decimaltal samt 10 och 100. Du kan med säkerhet använda överslagsräkning.
Kommunikation och resonemang
Du kan visa dina kunskaper om positionssystemet, tal och problemlösningsmetoder med bilder, ord eller matematiska symboler. Du kan på ett enkelt sätt resonera tillsammans med en vuxen om rimligheten i ett resultat.
Du kan visa dina kunskaper om positionssystemet, tal och problemlösningsmetoder med bilder, ord eller matematiska symboler. Du kan växla mellan dessa. Du kan på ett enkelt sätt resonera om rimligheten i ett resultat.
Du kan på ett säkert sätt visa dina kunskaper om positionssystemet, tal och problemlösnings-metoder med bilder, ord eller matematiska symboler. Du kan växla mellan dessa. Du kan på ett säkert sätt resonera om rimligheten i ett resultat.