👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - förpackningar

Skapad 2017-09-18 15:19 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 – 2 Teknik NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att 
-analysera olika förpackningar utifrån funktion
-identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och komma med egna förslag till lösningar. 

Du ska få kunskap om hur förpackningar har utvecklats genom historien. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna 
-berätta och ge något exempel på hur tekniken och förpackningar har utvecklats genom historien, från när människan började härma naturen t ex genom den kupade handen eller fiskenätet till dagens förpackningar.
-undersöka hur olika förpackningar är uppbyggda och fungerar och komma med förslag på hur de kan förbättras. 
-göra enkla skisser och bygga modeller.
-välja lämpligt material vid egen konstruktion och resonera om bästa sättet att sammanfoga materialen (knyta, häfta, tejpa, limma...). 
-pröva och ompröva dina idéer

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer jobba på följande sätt för att utveckla dina förmågor och kunskaper: 
-Genomgångar med bildstöd för att se hur tekniken förändrats genom historien
-Diskussioner och resonemang i lärgrupper
-Olika arbetssätt för att skapa muntlig elevaktivitet och bygga upp begreppsförståelse, t ex "vilken ska bort", "beskriv en bild" och "EPA" (ensam, par, alla)
-Mycket enkel skissteknik
-Praktiskt arbete med byggande av modeller
-Sorteringsövningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3