👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - SO

Skapad 2017-09-18 15:28 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Vi kommer i vårt arbete att utgå från livsfrågor som är aktuella i elevernas vardag.

Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är värdefullt med ett bra klimat i skolan, därför ska vi tillsammans lära oss hur vi kan göra för att få ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar.

Alla ska känna till och följa skolans gemensamma regler.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Hela skolan jobbar med ett gemensamt värdegrundsord för varje månad där vi på schemalagd mentorstid varje vecka pratar, diskuterar och undersöker detta värdegrundsord genom olika praktiska värdegrundsövningar/samarbetsövningar och teatrar.

Våra värdegrundsord: Respekt, Ansvar, Hjälpsamhet, Samarbete, Omsorg, Ärlighet, Självtillit, Tålamod&Uthållighet, Självrespekt

Utöver detta jobbar vi med SO-bokens olika kapitel som berör Normer och Regler, Jämställdhet och Rättvisa, Mänskliga rättigheter och Barns rättigheter (barnkonventionen), filmer samt klassråd.

Vi arbetar även med detta genom faddergruppsdagar och inkluderingsarbeten med Grundsärskolan.

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna samarbeta.

Du ska vara en bra kompis

Du ska våga ta ställning och stå för dina åsikter.

Bedömning

Vi bedömer hur du kan samarbeta med andra och visa att du är en bra kompis. Denna bedömning görs tillsammans med alla vuxna som du möter i skolan.

Du vågar uttrycka din åsikt.

 

Tidsperiod: Läsår 17/18

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3