Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2018/2019 4-9

Skapad 2017-09-18 15:29 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
idrott och hälsa
Grundsärskola 4 – 9 Idrott och hälsa
På idrotten kommer vi att prova på olika lekar, sporter, simma, ha friluftsliv, orientera oss i olika miljöer m.m.

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 • På simningen kommer vi att träna på att simma, flyta och att röra oss i vatten. Sedan kommer vi att försöka träna på att simma 200 meter bröstsim efterhand. Vi kommer även att träna på att doppa huvudet, hoppa från kanten och simma på djupt vatten.
 • Vi kommer att utföra livräddning i simhallen på en enklare nivå, prova på isvaksträning och lära oss hur man kan rädda människor i olika situationer på land och vatten (när eleverna är redo för detta)
 • Vi kommer att arbeta med lättare orientering samt friluftsliv.
 • Vi kommer att röra oss till musik, prova bollsporter, lekar m.m.
 • Vi kommer att prata om samband mellan hälsa, mat och rörelse. Vi kommer även att prata om att kunna förebygga skador genom t.ex. uppvärmning.
 • Vi kommer även att prata om ämnesspecifika ord.

 

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • kunna röra dig i vatten eller simma.
 • kunna delta på lektionerna på olika varierande idrottslektioner.
 • vara med och resonera kring hälsa, kost, rörelse och livsstil.
 • dina resonemang kring vad man kan göra för att förebygga skador.
 • dina resonemang kring badvett och livräddning i olika situationer.
 • vara med och planera och genomföra en aktivitet.
 • använda kartkunskap för att kunna orientera dig på enklare vis.
 • ämnesspecifika ord som t.ex. uppvärmning.
 • känna till något om allemansrätten och hur man förhåller sig i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  1-6
 • Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  IDH  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp
  IDH  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
  IDH  E 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
  IDH  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  IDH  E 9
 • Eleven kan också simma 200 meter.
  IDH  E 9
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
  IDH  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 9
 • Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
  IDH  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  E 9

Matriser

IDH
Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

betyg E
betyg C
betyg A
genomfört ämnesområde
Fysiskt aktiv
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Röra sig i vatten
Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
Hälsan
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Natur och utemiljö
Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Orientera sig
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Förebygger skador
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer
Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: