👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2 2017

Skapad 2017-09-18 15:40 i Edsskolan Östhammar
Grundskola F – 9 Svenska Fysik Bild
I det här arbetsområdet ska du få veta mer om rymden.....

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

 • Få en förståelse för vad Big bang är
 • Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande tillvarandra.
 • Lära dig om planeterna i vårt solsystem
 • Ta reda på varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren
 • Månens olika faser
 • Stjärnhimlen och stjärnbilder

 

 

Så här ska jag arbeta:

 • titta på film
 • läsa faktaböcker
 • skriva enkla faktatexter
 • rita/måla till min text
 • grupparbete om en planet
 • bilduppgift

 

Det här ska jag kunna:

 • jag ska veta hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande tillvarandra.
 • jag ska känna till varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren
 • jag ska känna till månens olika faser
 • jag ska kunna namnet på några planeter
 • jag ska ha kännedom om jordens yta

 

Så här kommer mitt arbete att bedömas:

 • Genom att aktivt delta på lektionerna, både genom att lyssna och diskutera
 • Genom att skriva och rita i min so/no-bok
 • Genom att redovisa mitt grupparbete

 

 

 

 

Uppgifter

 • Rymden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Fy  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3