👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6

Skapad 2017-09-18 15:59 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du känner förhoppningsvis igen stora delar av innehållet från åk 5. Så vi blandar gammalt med lite nytt, figurer, former, vinklar, beräkningar av area och omkrets, konstruktion av figurer och såklart lite enhetsomvandling... kul va:)

Innehåll

Mål/syfte

se nedan - kopplingar till läroplan

 

Innehåll

se nedan - centralt innehåll LGR11

 

Begrepp:

rätblock              rätvinklig triangel             likbent triangel                  kon                                      rektangel                 triangel              kvadrat    cirkel                  diameter                          radie                                 liksidig triangel                      rät vinkel                 grader    cylinder              två-dimensionell              höjd                                  bas                                       skala                       symmetri           gemetrisk figur                   geometrisk kropp             linje                                 parallellogram                       parallelltrapets         vinkelsumma     romb    månghörning     pyramid                           spetsig vinkel                   trubbig vinkel                        sidoyta                     kub                   area

hörn                   sida                                 parallell                            omkrets                                pi                               klot                 

 

 

Bedömning

Sker utifrån nedanstående matris på en muntlig gruppuppgift där eleverna bedöms individuellt.

Individuellt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav Matematik - åk 6, Åledsskolan

E
C
A
Resonemang
För och följer enkla resonemang kring figurernas egenskaper, omkrets eller area Bidrar med någon fråga eller kommentar vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner. .
För och följer utvecklade resonemang kring figurernas egenskaper, omkrets eller area. Bidrar med idéer och förklaringar vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
För och följer utvecklade resonemang kring figurernas egenskaper, omkrets eller area. Bidrar med idéer och förklaringar vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Begrepp
Beskriver något om de geometriska figurerna. Visar grundläggande kunskaper om area eller omkrets t.ex. genom att visa arean eller omkretsen i någon av figurerna
Beskriver några egenskaper hos de gemetriska figurerna relativt väl. Visar goda kunskaper om area och omkrets t.ex. genom att förklara hur area och omkrets kan jämföras i ett figurpar.
Beskriver de flesta egenskaperna hos de geometriska figurerna utförligt. Visar mycket goda kunskaper om area och omkrets t.ex. genom att förklara hur två figurer med lika stor area kan ha olika omkrets.
Matematiska metoder
Visar eller beskriver en metod för att jämföra arean mellan två figurer eller bestämmer arean i en av figurerna t.ex. genom att räkna rutor i rektangeln.
Ger förslag på hur areor kan jämföras och bestämmas. Bestämmer eller jämför någon arena med en ändamålsenlig metod t.ex. beräknar arean i en rektangel.
Ger förslag på hur areor kan jämföras och bestämmas på olika sätt. Bestämmer eller jämför någon area med en effektiv metod.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. .
Matematiska metoder
Eleven kan mäta och rita givna vinklar och använda vinkelsumman för trianglar för att ta reda på en tredjevinkel då två vinklar är givna med tillfredsställande resultat.
Eleven kan mäta och rita givna vinklar och använda vinkelsumman för trianglar för att ta reda på en tredjevinkel då två vinklar är givna med gott resultat.
Eleven kan mäta och rita givna vinklar och trianglar. Eleven använder vinkelsumman för trianglar för att ta reda på en tredjevinkel då två vinklar är givna med gott mycket resultat