👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 9

Skapad 2017-09-18 16:01 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang.
 • använda matematikens uttryckesformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapsmål

 Du ska kunna:

 • utföra beräkningar med negativa tal. 
 • skriva tal i potensform
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • se samband mellan prefix och tiopotenser
 • värdera lösningsmetoder och föra matematiska resonemang
 • förklara och motivera med hjälp av dina kunskaper om matematiska begrepp.

Begrepp

 

 • naturliga tal
 • heltal
 • rationella tal 
 • reella tal
 • decimaltal 
 • negativa tal
 • fyra räknesätten
 • räkneregler
 • potens
 • bas 
 • exponent
 • tiopotens
 • grundpotensform
 • prefix

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation och resonemang - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Metoder
Kommunikation