👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska LÅ17-18

Skapad 2017-09-18 17:14 i Skolbyns skola Hudiksvall
Under läsåret kommer vi att arbeta med en rad olika moment för att utveckla förmågorna att skriva, läsa, förstå och tolka texter av olika slag. I samband med olika moment kommer jag att lägga in grammatikdelar som passar till det vi håller på med. Vi jobbar även en del med studieteknik.
Grundskola 5 Svenska
Detta är en övergripande lärsårsplanering Under läsåret ska vi att arbeta med en rad olika moment för att utveckla förmågorna att skriva, läsa, förstå och tolka texter av olika slag. Tänk på att när det kommer till att förstå olika texter, kommer även andra skolämnen in, så som SO och NO. I samband med olika uppgifter och kommer eleverna träna grammatik.

Innehåll

 

Berättande texter

 Vi kommer arbeta med hur man skriver brev, hur man berättar om personer och platser

 

Sagoskrivning

Vi jobbar vidare med de berättande texterna, eleverna kommer att skriva egna berättelser.  Vi kommer ha ett arbete där alla elever har samma utgångspunkt, men där de självständigt kommer utveckla sina berättelser i skrivprojektet "Monstret".

Vi tittar också närmare på de klassiska sagorna och sagoberättarna, detta läsår.

 

Andra texttyper

Beskrivande text

I detta avsnitt jobbar vi med hur man kan skriva en faktatext. Vi tar olika grepp på denna genre och jobbar med en rad övningar.

Eleverna kommer att träna sina färdigheter att dokumentera i svenskämnet, men även i andra skolämnen så som NO och SO.

 

 

Argumentation

Vi kommer arbeta med hur man kan argumentera för en sak. Vi gör då korta övningar i att våga säga saker inför en grupp och att kunna sälja en idé eller sak.

Språkets struktur

 

 

Ordklasser

Vi repeterar de grundläggande ordklasserna (substantiv, adjektiv och verb) och lägger till dess olika former i tid, antal och form.

 

Stavningsregler

Vi repeterar dubbelteckning och

arbetar med Ng-ljud, J-ljud, Sj-ljud, Tj-ljud, Å-lud samt Ä-ljud.

 

Diktamen

tränar elevernas arbetsminne genom att ex.  jag läser en mening eller ett kort stycke och eleverna ska skriva av det utifrån minne. 

 

 

Läsförståelse

Vi arbetar med olika nivåer av läsförståelse, genom arbetsböcker, faktaböcker, mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6