👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Bollen HT 17

Skapad 2017-09-18 18:22 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 Att stärka gruppens "tillsammans" och gemenskap samt skapa en trygghet för varje enskild individ. Alla barnen ska känna sig sedda, bekräftade, trygga och som en del av ett "vi" under sin vistelsetid på Bollen på dagarna.

Aktivitet:

Vi har dagligen samlingar där vi tittar vilka barn som är närvarande, bekräftar dem vid namn samt pratar om vilka som är lediga/sjuka. Detta för att alla ska få känna sig sedda och skapa en gruppkänsla.

Avdelnings "Bamse-tema" resulterar i en "Kompis-luva" där barnen ska få reflektera över och samla ord för hur man är en bra kompis och hur vi ska vara mot varandra på avdelningen.

Vi kommer även använda oss av "Kompiskort" från Bamse och "Kompisböckerna" både i stor grupp och i mindre grupper. 

Vi kommer även att lära oss ordet "vän" på alla de olika modersmål som talas av barnen på avdelningen.

 Vi kommer även att genomföra en trygghetsvandring med barnen runt om på förskolan och på gården för att höra om det är någonstans där barnen känner sig otrygga.

När? Var? Hur? Varför?

 Vi arbetar ständigt med trygghet under terminen men lägger lite större fokus vid det under början av terminen då gruppsammansättningen är ny och det är flera nya barn i gruppen.

Våra dagliga rutiner på förskolan ger barnen en trygghet och gemenskap med varandra.

Resultat - hur blev det?

Vi känner att detta arbete har gett ett bra resultat. Vid samlingarna har alla barnen varit med och uppmärksammat vilka som varit närvarande och frånvarande. Vi har börjat arbeta med vårt ”Bamsetema” som vi har på Bollen denna termin och utifrån detta har vi skapat en ”kompisluva” där barnen fått diskutera fram hur man ska vara för att vara en bra kompis. Vi har även genomfört trygghetsvandringar
där barnen har fått uttrycka om det är någonstans som de känner sig ”otrygga” på förskolan.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

Vi pedagoger har varit konsekventa och haft liknande samlingar där vi alla uppmärksammat och sett alla barnen i vår grupp. Vi har aktivt talat om hur man är en bra kompis och uppmärksammat det bra som barnen gjort mot varandra.

 

Vi har inte hunnit tagit upp ordet ”vän” på olika språk då vi prioriterat att tala med barnen om deras egna synpunkter på vänskap och hur man ska vara på samlingarna istället.

 

Vi använde oss av en kapitelbok om Bamse istället för kompisböckerna då dessa också tar upp mycket om ”kompisskap”, samt att det passade bättre in i vårt övergripande ”Bamsetema” bättre.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016