👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen Lambda åk 1

Skapad 2017-09-18 19:20 i Gläntanskolan Helsingborg
Vi lär oss om årstidernas växlingar i naturen samt om några svenska djur och växter.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Året runt i naturen

Innehåll

Mål med undervisningen

Våra mål med undervisningen är att du ska kunna:

 • beskriva och namnge några svenska djur och växter 
 • ge exempel på hur saker hänger ihop i naturen nära dig
 • beskriva de olika årstiderna och ge exempel på vad som är typiskt för dem

 

Vidare ska du utveckla förmågan att:

 • lyssna på dina kamrater
 • dela med dig av egna erfarenheter och kunskaper

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • läsa och lyssna på faktatexter
 • se på film
 • återberätta fakta
 • skriva gemensamma och egna faktatexter
 • samtala, beskriva och dra slutsatser
 • träna olika bildtekniker och skapa naturbilder
 • gå ut i vår närmiljö  
 • studera årstidernas växlingar i naturen

 

Detta ska bedömas

 • Din förmåga att berätta om våra årstider samt säga något som är typiskt för dem.
 • Din förmåga att beskriva och namnge några svenska djur och växter.

Bedömning görs i matrisen Gläntan 1-3 NO

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3