👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2017-09-18 20:30 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Planering av undervisningen i engelska åk 3
Grundskola F – 3 Engelska
Vi ska lära oss att använda enkla engelska fraser. Dessutom ska vi arbeta med sånger, sagor och ramsor och genom dessa lära oss engelska ord och uttryck. Vi ska också lära oss en del om de länder man pratar engelska i.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

Du ska lära dig:

 • glosor inom olika ämnesområde
 • att använda enkla engelska fraser
 • om livet i engelsktalande länder
 • att presentera dig på engelska
 • att lyssna på och förstå enkelt talad engelska
 • engelska sånger och ramsor

 

 

 

Hur vi ska arbeta med området:

Vi ska:

 • prata i par och i smågrupper
 • lyssna på sagor och berättelser på engelska
 • arbeta med sånger och ramsor
 • samla glosor inom olika arbetsområde
 • lyssna på olika personer som pratar engelska
 • dramatisera och göra presentationer
 • läsa om och titta på filmer från engelsktalande länder

Vad som ska bedömas:

Jag ska bedöma:

 • hur du pratar engelska
 • hur du förstår engelska
 • vad du vet om livet i engelsktalande länder
 • Hur det ska bedömas:

Detta bedöms genom:

 • att jag lyssnar när ni pratar och dramatiserar
 • diskussioner
 • enkla muntliga och skriftliga redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3