👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition år 4-5

Skapad 2017-09-18 21:47 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under v. 35-37 jobba med kondition och hälsa kopplad till kondition. Eleverna kommer att få prova på olika former av konditionsträning såsom löpning och intervaller och konditionslekar. Eleverna kommer även att få lära sig om puls (att ta sin egen och en kompis) samt teoretiska termer inom detta område.

Innehåll

Syfte med perioden

Syftet med denna period är ni ska få möjligheten att förstå och känna på hur konditionsträning kan påverka er hälsa idag men också längre fram. Att man genom träning såsom konditionsträning inte bara kan må bättre fysiskt utan och psykiskt.

Vidare ska ni få lära er olika begrepp kring kondition och ni får möjlighet att förstå hur ni själva reagerar på konditionsträning

Ni ska även få en förståelse för den positiva på Syftet med denna perioderkan konditionsträning har både fysiskt och psykiskt.

 Vidare ska ni få lära sig olika begrepp kring kondition och att ni får möjlighet att först hur ni själva reagerar på konditionsträning

Förväntan på er

Aktivt delta i diskussion under teoripass och lämna in era svar på frågorna. Lära sig ta sin egen och andras puls.

Delta och vara med och prova olika varianter av konditionsträningsformer och konditionslekar.

 

Kunskapskrav

Det kommer inte att vara en avslutande examination utan ni kommer genomgående att bedömas utifrån de kunskapskrav som redovisas nedan i matrisen. Bedömningen kommer ske i form av ett omdöme och ta sin utgångspunkt utifrån de kunskapskrav som visas nedan i matrisen

 Vilka effekter ger regelbunden fysisk aktivitet?

Man har sett tydliga samband mellan kontinuerlig konditionsträning och positiva fysiska och mentala effekter. Åderförkalkning och hjärtinfarkt är två saker som effektivt förebyggs vid konditionsträning. En ökad uthållighet kommer även att bidra till att du lättare klarar av annan typ av arbetet, t ex. i skolan och på jobbet. Rent fysiologiskt händer det många saker i kroppen när vi utför fysisk aktivitet. Här är några exempel

 

·         Du mår bättre och känner dig gladare – Motion ökar halten av ämnen i din kropp som gör dig gladare t ex endorfiner, och mer avslappnad samt lindrareventuell smärta, oro och stress

·         Du blir smartare – Motion nybildar nervceller och förbättrar blodcirkulationen. Hjärnan får mer syre, minnet och koncentrationsförmågan förbättras och inlärningsförmågan ökar.

·         Du blir starkare – Motion ökar antalet blodkärl i dina muskler och din muskelstyrka ökar

·         Du får bättre kondition – Motion ger ett starkare hjärta och effektivare lungor. Din syreupptagningsförmåga förbättras och du orkar mer arbete.

·         Du blir friskare – Motion förbättrar din blodcirkulation vilket stärker ditt immunförsvar och ökar din motståndkraft mot infektioner.

·         Du blir mindre stressad – är avstressande och minskar spänningen i kroppen. Detta påverkar din hälsa positivt då stress är skadligt för kroppen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Kondition år 4-6 ht 2017

Påväg
NIvå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta
Du har inte varit med på aktiviteterna
Du har varit med på aktiviteterna och anpassat dina rörelser till viss det till aktiviteten. Du föra grundläggande resonemang om hur aktiviteten påverkar dig
Du har varit med på aktiviteterna och anpassat dina rörelser realtivt väl till aktiviteten. Du föra utvecklade resonemang om hur aktiviteten påverkar dig
Du har varit med på aktiviteterna och anpassat dina rörelser väl till aktiviteten. Du föra utvecklade resonemang om hur aktiviteten påverkar dig
Resonera
Du har inte lämnat in dina reflektionsfrågor och kunnat visa att du kan utvärdera dina kunskaper inom
Du visar att du kan föra enkla resonemang om kondition. Du visar också på en grundläggande nivå att du kan diskutera konditionsbegreppet .
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang (t.ex. du har egna tankar som du kopplar till konditions och pulsbegreppet ).
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang (t.ex. du har genomtänka tankar, reflektioner och drar slutsater till kondition och pulsbegreppet).
Begrepp
Du behöver träna mer på att förstå och använda konditionsbegrepp som tex. Puls, endorfiner, syreupptagningsförmåga, högintensiv/lågintensiv.
Du förstår och kan använda några konditionsbegrepp som tex. Puls, endorfiner, syreupptagningsförmåga, högintensiv/lågintensiv.
Du förstår och kan använda flera konditionsbegrepp som tex. Puls, endorfiner, syreupptagningsförmåga, högintensiv/lågintensiv på rätt sätt.
Du visar att du kan förstå och själv använda många konditionsbegrepp som tex. Puls, endorfiner, syreupptagningsförmåga, högintensiv/lågintensiv på rätt sätt.