👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hyllningstal

Skapad 2017-09-19 08:17 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Det är svårt att hålla tacktal eller högtidstal vid till exempel utdelning av utmärkelser, bröllop, begravningar, studentavslutning och liknande tillställningar. I ett tacktal eller högtidstal riktar man sig personligt till en person, ett par eller en grupp. Genom att använda sig av personliga händelser eller anekdoter blir talen ofta engagerande och det blir lättare för talaren att fånga publikens intresse. Samtidigt som talet ska vara personligt får det inte bli alltför privat för då riskerar talaren istället att tappa publikens uppmärksamhet. För att lyckas med ett tacktal eller ett högtidstal bör man använda sig av personliga anekdoter, retoriska stilfigurer och om det passar citat av kända personer.

Innehåll

Uppgifter

  • Analysera Timbuktus tal samt hålla ett eget hyllningstal/tacktal

Matriser

Sve
Analys av tal

E
C
A
Analys av talet
Jag analyserar med viss säkerhet Jason Timbuktus tal.
Jag analyserar utförligt Jason Timbuktus tal.
Jag analyserar utförligt och nyanserat Jason Timbuktus tal.
Kunskap om stilfigurer i talet
Jag redogör för några retoriska stilfigurer han använder.
Jag redogör för flera retoriska stilfigurer han använder.
Jag redogör med god säkerhet för flera retoriska stilfigurer han använder.
Resonemang om stilfigurer
Jag för ett resonemang om hur de retoriska stilfigurerna påverkar åhörarna.
Jag för ett tydligt resonemang om hur de retoriska stilfigurerna påverkar åhörarna.
I min analys visar jag på stor förståelse för hur retoriska stilfigurer förstärker talet.
Resonemang om talaren
Jag för ett resonemang om talet är ett bra tacktal och om Timbuktu är en bra talare.
Jag för ett tydligt resonemang om hur inledningen och avslutningen är uppbyggd och vilken effekt dessa har i talet. Jag kan tydligt lyfta fram talets styrkor. Jag för ett tydligt och utförligt resonemang om talet är ett bra tacktal och om Timbuktu är en bra talare.
Jag för ett tydligt resonemang om hur de retoriska stilfigurerna påverkar åhörarna. Jag för ett tydligt, utförligt och nyanserat resonemang om talets styrkor och svagheter. Jag för ett tydligt, utförligt och nyanserat resonemang om Timbuktu framförande.
Förhör retoriska stilfigurer
Jag har kunskap om några retoriska stilfigurer.

Sve
Hyllningstal

E
C
A
Anpassning av språk
Jag har anpassat mitt språk efter mottagaren.
Mitt högtidstal är personligt och intresseväckande. Mitt språk är klart, varierat och innehåller goda formuleringar.
Min högtidstal är personligt och intresseväckande. Mitt språk är varierat, klart, träffsäkert och välformulerat.
Ögonkontakt
Jag har ögonkontakt med åhörarna men brister lite i kontakten med dem.
Jag har ögonkontakt med åhörarna.
Jag har en naturlig och bra ögonkontakt med mina åhörare och de känner att jag talar/riktar mig till dem.
Säkerhet
Jag är säker och lugn.
Jag är säker och lugn.
Jag utstrålar ett lugn och en säkerhet som lyfter mitt tal.
Engagemang
Jag visar engagemang i mitt tal.
Jag visar ett engagemang i mitt tal och åhörarna känner att jag talar till dem.
Jag utstrålar ett lugn och en säkerhet som lyfter mitt tal.
Ljudnivå
Jag talar högt och tydligt
Jag talar högt och tydligt.
Jag använder min röst och mitt uttal på ett sätt så att det tillför och berikar mitt tal.
Frihet från manus
Jag använder mitt manus som stöd och endast undantagsvis påverkar det mitt framförande.
Jag använder mitt manus endast som stöd och det påverkar inte mitt framförande.
Jag visar stor frihet till mitt manus och då jag använder det sker det naturligt och utan att rytmen i talet störs.
Röd tråd
Det finns en röd tråd i min muntliga framställning.
Det finns en röd tråd i min muntliga framställning.
Inledning och avslutning
Jag har en bra inledning och avslutning.
Jag har en effektfull inledning och avslutning.
Jag har en slående inledning och effektfull avslutning.
Retoriska stilfigurer
Jag använder med viss säkerhet några retoriska stilfigurer.
Jag använder med säkerhet flera retoriska stilfigurer.
Jag använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt flera retoriska stilfigurer.