👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2017-09-19 08:49 i Resursenhet Pil Uppsala
Ett arbete som ska syfta fram till att bli tryggare att tala inför en grupp.
Grundskola 6 Svenska
Du ska få tips och träning i att tala och argumentera. Målet är att du ska berätta om något intressant ämne inför din klass eller en mindre grupp.

Innehåll

Beskrivning

Syftet med arbetet är att bli tryggare med att tala inför en grupp och att kunna berätta om något intressant ämne inför en klass eller en mindre grupp.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på  "Håll tungan rätt i mun" från UR.se.

Vi kommer att göra övningar för att få syn på vårt kroppsspråk, använda rösten på ett bra sätt och bli säkrare i att berätta muntligt.

Eleverna ska få skriva ett framförande och sen på olika sätt träna detta framförande.

Slutmålet med arbetet är att framföra en ca.3-4 minuter lång redovisning om valfritt ämne inför klassen.

Språkligt fokus

Muntliga övningar inför gruppen där vi även tränar oss på att använda kroppsspråket.

Bärande begrepp

Retorik, dramaövningar, kroppsspråk, muntlig, framställning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Muntlig framställning

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper
bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara goda
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket goda
Aspekt 1
Eleven ska kunna göra en muntlig presentation så att mottagaren förstår innehållet.
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6
Ny aspekt
Eleven ska kunna argumentera i olika situationer.
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6
Ny aspekt
Eleven ska kunna använda sig av ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter.
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6
Ny aspekt
Eleven ska kunna samtala om bekanta ämnen.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Ny aspekt
Eleven ska kunna göra en muntlig framställning med en tydlig struktur.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 9