👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik "Rörliga djurmodeller" åk 2-3

Skapad 2017-09-19 09:44 i Rabbalshede skola Tanum
Lokal pedagogisk planering i teknik med kunskapsstadens bedömningsmatris.
Grundskola F – 3 Teknik
Vi kommer att konstruera olika djurmodeller med rörliga delar för att lösa olika rörelsesätt.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Genom ett konstruerande arbetssätt kommer du att få lära dig mer om olika typer av rörliga lösningar.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi  kommer att prova olika sätt att konstruera rörelse för att sedan bygga våra egna djurmodeller. Vi kommer att lära oss passande ord och begrepp som har med olika tekniska lösningar att göra och hur de fungerar.

DETTA SKA BEDÖMAS...

Hur du tar dig an arbetet och hur du genomför det.

Vad du väljer för metod och arbetssätt.

Hur du redogör din konstruktion du valt att arbeta med, både skriftligt och muntligt med hjälp av ord och begrepp

Hur du redogör för hur den tekniska lösningen fungerar.

Förstår hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen.
Kan ge alternativa förslag till vidareutveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

TEKNIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÖSA PROBLEM
Planera och lösa problem praktiskt
Arbetar med handledning utifrån en given idé och planering. Behöver mycket stöd i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra uppgiften .
Förmedlar egen idé och planerar med handledning. Förstår problemet och väljer en metod som bara delvis fungerar. Genomför och kan förklara sitt arbete.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem genom t.ex. ritningar. Eleven har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Förstår problemet, väljer lämplig metod och löser problemet. Genomför och slutför sin planering och utvärderar sitt resultat.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av idé, samt veta vad man bör kunna för att ha en genomförbar planering. Löser problem på ett funktionellt sätt. Genomför och slutför sin planering självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats.
VÄLJA OCH HANTERA
...relevanta redskap och material Reflektera, bedöma och värdera konsekvenser av teknikval
Väljer och hanterar lämpliga metoder, redskap och material med handledning. Gör val utan att kunna motivera.
Väljer vilka arbetsmetoder, material och redskap som bör användas. Gör val samt gör enkla motiveringar. Kan hantera de vanligaste redskapen med viss handledning.
Väljer och motivera r vilka arbetsmetoder, redskap och material som bör användas. Har förmåga att hantera redskap och gör lämpliga val utifrån metod och material.
Väljer medvetet mellan olika alternativ och motiverar val av material, redskap, och metod. Behärskar verktyg och redskap mycket bra, förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra.
KOMMUNICERA
Åskådliggöra och förklara med hjälp av relevanta begrepp och bilder
Redovisningen går delvis att följa. Stöd och ledning kan behövas. Försöker beskriva och förklara med ord eller bilder/skisser.
Redovisningen går att följa. Beskriver och förklarar med egna ord. Använder även en del relevanta begrepp samt enklare bilder/skisser.
Redovisning är tydlig och beskriver olika händelser och steg i processen. Beskriver och förklarar med hjälp av relevanta begrepp och bilder/skisser.
Redovisningen är fullständig och välstrukturerad. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av relevanta begrepp och bilder/skisser.
SE SAMBAND OCH PROCESSER
...i tekniska konstruktioner
Beskriver en teknisk konstruktion med handledning. Beskriver funktioner, men förklarin saknas för samband/följder i en process
Beskriver en teknisk konstruktion på ett enkelt sätt. Kan se och förklara funktionen i en enkel konstruktion . Försöker ge exempel på konkreta samband. Jämför med liknande konstruktioner.
Beskriver en teknisk konstruktion. Förklarar funktioner i en konstruktion. Ser samband och processer i en konstruktion. Kan jämföra och se likheter och skillnader i olika konstruktioner.
Beskriver och förklara tydligt sambanden och processer i en teknisk konstruktion. Ser saker i ett sammanhang och drar slutsatser. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Jämför olika tekniska konstruktioner och drar paralleller mellan dem.
VÄRDERA, ANALYSERA
Förstå förhållandet mellan teknik och människa.
Har viss förståelse för teknikens betydelse i samhället och i vardagslivet.
Har förståelse för teknikens betydelse och utveckling i samhället och i vardagslivet.
Förstår hur tekniken har utvecklats och använts i samhället och i vardagslivet genom historien.
Förstår hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen. Kan ge alternativa förslag till vidareutveckling.