👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Klockan Favorit matematik 1b och 2b

Skapad 2017-09-19 10:11 i Hamburgsundskolan Tanum
Planering för åk 2 i matematik - analoga klockan utifrån Favorit matematik 1b och 2b
Grundskola 2
Under veckorna 34-38 kommer vi jobba med den analoga klockan på flera olika sätt!

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Du ska kunna...

• talen 13–20

• hela och halva timmar

• kvart i och kvart över

• visar förståelse för alla klockslag med fem minuters mellanrum

• begreppet om en timme 

• hela analoga klockan

• begreppet om en halvtimme

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

Vecka 34-36

• skriva klockslag till hela och halva timmar

• rita timvisare och minutvisare till hela timmar och halva timmar

• utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en timme

• lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll

• öva på klockgården på iPaden

• lyssna på Gåspennans sång och ramsor om klockan

 

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

Vecka 36-38

• skriva alla klockslag med fem minuters mellanrum

• rita timvisare och minutvisare till alla klockslag med fem minuters mellanrum

• utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en halvtimme

• repetera klockslag med hjälp av spel och kompisar

• uppskatta hur lång en minut är

• delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild

• titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

• öva på klockgården på iPaden

• lyssna på Gåspennans sång och ramsor om klockan

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Efter varje arbetsområde gör eleverna ett förtest, ett summatitt prov samt formativt utifrån din prestation under lektioner och grupparbeten.

Matriser

Matematik Klockan Favorit matematik 1b och 2b

Rubrik 1

Matris om klockan favorit matematik 1b och 2b.
Kan inte
Kan
Hela timmar
Halva timmar
Kvart i
Kvart över
Visar förståelse för alla klockslag med fem minuters mellanrum
Begreppet om en halvtimme
Begreppet om en timme