👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsipporna Tema Trygghet

Skapad 2017-09-19 10:28 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Nytt läsår, ny grupp, nya barn....Vi behöver jobba extra med att alla ska känna sig trygga hos oss i förskolan.
Förskola
En ny avdelning växer fram och för att alla nya barn ska kunna trivas och komma in i verksamheten på ett så positivt vis som möjlig kommer vårt tema under hösten vara trygghet. Det är viktigt att alla barn som kommer till oss känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen.

Innehåll

Nuläget

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vilka behov ser vi?

En ny barngrupp med barn födda -16 börjar växa fram på Almbacken. Det innebär många nya inskolningar tätt in på varandra. Personalen består av två deltidsarbetande pedagoger som inte arbetat tillsammans tidigare.  

Syfte

r att alla barn ska få en så positiv upplevelse som möjligt av förskolan kommer vårt huvudfokus vara trygghet och att bygga upp varaktiga relationer. 

 

Mål

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga med varandra och oss pedagoger vi vill att barnen ska känna en gemenskap och utvecklar: 

 • Trygghet
 • Empati
 • Turtagande
 • Hänsyn
 • Samspel 

Tillvägagångssätt 

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

Vid terminens start arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss. Detta för att skapa rutiner för oss och hos barnen och ge barnen en trygghet.

Vi ska också fokusera på att lära känna varandra Barn-barn, vuxen-barn och vi vuxna skall lära känna varandra. Men också lära känna miljön på förskolan, både inomhusmiljön och utomhusmiljön.

Till att börja med fokuserar vi på namnövningar så att alla vet namnet på kompisarna och på oss pedagoger.

Vi har gruppstärkande aktiviteter för att skapa en vi-känsla och för att se varandra. Övningarna tränar samspelet, turtagningen, hänsynstagandet och empatin mellan barnen och det gör vi på förskolan.

Dokumentation

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi dokumenterar de olika lärtillfällena med ipad. Och genom observationer, anteckningar. Vi kommer att använda oss av Unikum, bilder på väggarna för att synliggöra för barnen vad som görs. Detta gör att man kan gå tillbaka till specifika händelser och prata med barnen. Hela arbetslaget ansvarar för att det dokumenteras kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016