👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemsjukvård

Skapad 2017-09-19 10:41 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Sjukvård
Inom hemsjukvård träffar du människor i deras hemmiljö.

Innehåll

Mål         

           Bemöta kommunicera

          Pedagogiskt inspirera och motivera

          Uppmärksamma symtom 

          Planering

 

Undervisning

         Föreläsningar, gruppdisskussioner och reflektioner kring eget arbete

 

Bedömning -

      Här kommer era gruppdiskussioner samt egna inlämnade uppgifter bedömas.

      Lämnas in till mig senast vecka 42.

 

Uppgifter

 • Rapportering och kommunikation

 • Observera symtom, kommunicera och pedagogiskt inspirera och motivera

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
  Sju  -
 • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
  Sju  -
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  Sju  -
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
  Sju  -

Matriser

Sju
Hemsjukvård

E
C
A
beskriv
Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet.
Utföra, beskriva
Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven i samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Beskriva, utföra
Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar.
Beskriva, utföra
Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.