👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s up 6

Skapad 2017-09-19 10:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Arbetet utgår från läromedlet What´s up 6.
Grundskola 6 Engelska
Ni kommer att få arbeta med läromedlet What´s up. Vi kommer använda oss av både Textbook och Workbook för att variera arbetet. Efter varje kapitel kommer vi fördjupa oss i något av ämnena i kapitlet. Separat planering för dessa kommer framöver.

Innehåll

Vad kommer ni att lära er?

Ni kommer att lära er att tala, skriva och läsa det engelska språket.

Hur kommer ni att lära er det?

Vi kommer arbeta med det engelska språket på många olika sätt för att ni ska få varation och lära er tala, skriva och förstå engelska. Ni kommer att bygga på ert ordförråd med hjälp av läxor i form av glosor varje vecka.

Ni ska arbeta med en ny text från er Textbook varje vecka med tillhörande glosor. Vi kommer även att arbeta med tillhörande kapitel i Workbook för att träna grammatik, skriftlig förmåga och göra muntliga övningar.

Ni kommer att få arbeta i grupp, par och enskilt för att variera undervisningen och även för att träna er på att samarbeta och lära av varandra.

Ni kommer även att få arbeta med hörförståelser för att träna er kunskap av att förstå det engelska språket.

Bedömning

Jag kommer bedöma er utifrån:

* Glosförhör

* Böckerna

* Skriftliga arbeten

* Uttal av engelska ord när ni läser

* Hörförståelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6