Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnena omkring oss, år 7, Lgr 11

Skapad 2017-09-19 11:49 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Kemi finns överallt. I det här arbetsområdet får du bl a lära dig vilka säkerhetsregler du behöver känna till för att kunna göra experiment. Du ska också lära dig att skriva laborationsrapporter och laborera säkert.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kemi finns överallt. I det här arbetsområdet får du bl a lära dig vilka säkerhetsregler du behöver känna till för att kunna göra experiment. Du ska också lära dig att skriva laborationsrapporter och laborera säkert.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar
laborationer
film - "Det brinner"

Du kommer att träna på att skriva lab.rapporter samt se E/C/A bedömningar

så att du vet skillnaden mellan de olika kunskapskraven.

Visa vad du lärt dig

Små kunskapkontroller
Praktisk och teoretisk laborationsuppgift

Det här ska du kunna:

Kemiplanering år 7

 1. Vilka produkter hittar du i hemmet som har koppling till kemi? s..8-15
 2. Vad betyder olika symboler? (faropiktogram) s.24-25
 3. Laborationsmaterial stencil
 4. Hur fungerar brännaren? s.25
 5. Tre sätt att släcka eld   s 26
 6. Säkerhetsregler  stencil
 7. Att känna igen olika ämnen
 8. Vatten som lösningsmedel s. 63-65
 9. Vad är kännetecknande för en lösning? s.34
 10. Hur mycket av ett ämne kan vatten lösa upp? s.66
 11. Vilka olika separationsmetoder finns det? S.22-23
 12. Laborationer : Olika lösningsmedel, Vatten som lösningsmedel, Filtrering

Begrepp som du måste kunna:
- lösning; klar, omättad, mättad, slamning, emulsion
- separationsmetoder; filtrering, indunstning, sedimentering, dekantering, destillation
- "lika löser lika" - principen; polära och opolära ämnen

Tidsram

Start i vecka 45.

Avslutas i vecka 48.

Bedömning

1. Laborationsmaterial/faropiktogram torsdag/fredag vecka 45.

2. Laborationsprov - praktisk vecka 47 på laborationerna

3. Teoretisk prov vecka 48 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi: Ämnena omkring oss, år 7, Lgr 11

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar, planeringar och använda utrustning samt dokumentation
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Resultat, modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: