👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 3, 2017-2018

Skapad 2017-09-19 12:00 i Hamburgsundskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I årskurs 3 i ämnet NO kommer vi, bland annat, arbeta med människans sinnen, materials egenskaper, berättelser om äldre tiders naturvetenskap, samt enkla lösningar och blandningar. Vi kommer att dokumentera genom bild, text och andra uttrycksformer.

Innehåll

Mål

Du kommer att lära dig:

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av praktiskt arbete både utomhus och inomhus i form av sorteringsövningar och laborationer. Vi kommer även att se på filmer och läsa faktatexter.

Bedömning

Du kommer att bedömas på hur du arbetar på lektionerna i helklass, grupp och individuellt. Du bedöms också på hur du planerar och genomför dina lärande mål.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3