👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kyrkdjävulen, ht -17

Skapad 2017-09-19 12:12 i Thunmanskolan Knivsta
Läsning av Kyrkdjävulen av Mikael Niemi med tillhörande instuderingsfrågor, diskussion i mindre grupper och helklass, kortare gruppaktiviteter samt skriftlig reflektion över innehållet.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser Kyrkdjävulen av Mikael Niemi, genom högläsning i klass, tyst eller högläsning i grupp. Till boken finns instuderingsfrågor. Ibland diskuterar vi svaren i grupper eller i helklass. Efter att ha läst ut boken skrivs en reflekterande text om boken, dess handling och eventuella budskap.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Centralt innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Vi läser Kyrkdjävulen av Mikael Niemi, tyst eller högläsning i grupp, och svarar på frågor till. Efter att ha läst ut boken skrivs en reflekterande text om boken, dess handling och eventuella budskap.

Arbetssätt

Vi läser, gemensamt eller enskilt.

Eleverna svarar skriftligt på frågor om boken.

 En avslutande reflekterande text skrivs när boken lästs ut.

Redovisningsform

Svaren till frågorna och reflekterande text lämnas in.

 

Uppgifter

  • Uppgifter till Kyrkdjävulen

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    Sv  7-9
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska Thunmanskolan - grundmatris 7-9

Läsa

E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag., på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag, på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Elevens sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Elevens sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Elevens sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.