👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 4 HT-2021

Skapad 2017-09-19 12:42 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Planering HT 2018
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Den här terminen skall vi:

- vi inleder lektionen med uppvärmning. Nödvändig, dels för att kunna förbereda musklerna på aktivitet och för att på så vis kunna få ut så mycket som möjligt av det man har för stunden, och dels för att skaderisken är betydligt mindre! Allmän uppvärmning som syftar till att få igång de centrala organen hjärta, lunga och blodcirkulation.

- Vi kommer att träna förmågorna på idrottslektionerna, utedagar och friluftsdagar.

 

Följande moment ingår i undervisningen:

Rörelse

- Träna din kroppsuppfattning och grovmotoriska grundformer genom olika lekar, danser, redskaps-, motorik- och stationsbanor.

- Få introduktion i olika bollsporter.

- Rörelse till musik.

- Träna på att samarbeta med andra och visa respekt för andra.

- Träna på att ta emot instruktioner och följa regler.

Friluftsliv och utevistelse

- Utedagar med vistelse i naturen i alla årstider.

- Orientering i närområdet 

Hälsa och livsstil

- Byta om och duscha vid varje idrottslektion.

- Massage och avslappning 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  Rörelse: Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

 • Idh  1-3

  Rörelse: Enkla lekar och danser och deras regler.

 • Idh  1-3

  Rörelse: Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 • Idh  1-3

  Rörelse: Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 • Idh  1-3

  Friluftsliv och utevistelse: Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

 • Idh  1-3Friluftsliv och utevistelse: Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • själv ta initiativ till att röra dig och vara delaktig i de olika aktiviteterna.

 • visa hänsyn och samspela med andra utifrån givna regler.

 • lyssna aktivt vid samlingar, ta och följa instruktioner.

 • delta i utomhus aktiviteter.

 • följa musiken och röra dig till musiken.