👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2017-09-19 13:16 i Backa skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Det här är vad vi kommer att jobba med i engelska under läsåret.

Innehåll

 

Mål

Du ska förstå det mest väsentliga i tydligt talad engelska i enkel form om vardagliga och för dig bekanta ämnen.

Du ska kunna redogöra för och kommentera innehållet i enkla texter eller instruktioner.

Du ska kunna formulera dig muntligt och skriftligt med enkla ord, fraser och meningar.

Undervisning

Du kommer att läsa/lyssna på enkla engelska texter och berättelser.

Du kommer att utveckla din förmåga att översätta från/ till engelska både muntligt och skriftligt.

Du kommer att utveckla din förmåga att tala engelska.

Du kommer få sjunga engelska sånger, läsa dikter och se på film.

Du kommer att utveckla ditt ordförråd.

Bedömning

Tala - Jag kommer att bedöma din förmåga att föra en enkel dialog på engelska.

Läsa/skriva - Jag kommer att bedöma hur du har tillgodogjort dig och använder aktuella engelska ord och fraser genom olika inläsningsuppgifter och skrivuppgifter.

Lyssna/förstå - Jag kommer att bedöma hur väl du förstår en enkel engelsk text genom olika hörförståelseuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6