👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande skola - Musik åk 2-3

Skapad 2017-09-19 13:18 i Fjällbacka Skola Tanum
Sång, rytm och Musik
Grundskola 2 – 3 Musik
Åk 2-3 har fått fördelen att ta del av skapande skola. Vi kommer i samspel med Eva Dal att framförallt jobba med takt, rytm, sjunga, spela, lyssna på musik, dramatisera och rita till musik, skapa musik, dansa och lära oss om hur man "bygger" musik!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • delta i gemensam sång
 • några vanliga psalmer
 • spela olika rytminstrument
 • ge exempel på några olika musikinstrument
 • skapa enkel musik
 • använda enkla symboler för att läsa musik och göra musik

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att bedöma:
hur du deltar i undervisningen

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Ni kommer att få:

 • delta i gemensam sång
 • sjunga i kanon och i enkla stämmor
 • prova olika rytminstrument och andra instrument
 • skapa enkel musik
 • använda enkla symboler för att skriva och läsa musik
 • lära er hur man kan läsa musik
 • lyssna och samtala om musik

Via skapande skola har vi bjudit in Eva Dal, sångerska och skådespelerska, som kommer att besöka åk 2-3. Fredagar under terminen kommer hon vara med oss och jobba i halvklass med skapande av musik på olika sätt. Eleverna kommer få göra rörelsesymboler till olika klapp med händerna mm. Mer information kommer fortlöpande i hembrevet. 


Arbetet kommer att ske under höstterminen 2017.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3