👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen

Skapad 2017-09-19 13:25 i Fjällbacka Skola Tanum
Pedagogisk planering i matematik för Förskoleklass på fjällbacka skola
Grundskola F Matematik
Denna planering är en sammanfattning av vad vi har och kommer att jobba med under läsåret 17/18

Innehåll

Målen med verksamheten

Att barnen ska få förståelse för matematiken i vår vardag

Att barnen ska få kännedom om matematiska begrepp och symboler

Att barnen ska få arbeta med problemlösningar. kommunicera, reflektera och dra slutsatser.

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med RUM- BEGREPP- OCH TALUPPFATTNING :

Lägesbegrepp ( framför bakom under osv)

Storleksbegrepp, rangordning ( Stor-liten, Kort-lång,Tung-lätt)

Geometriska former ( Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)

 Statestik Diagram och tabeller

Enklare bråk

Talområdet 1-10

Sortera och klassificera ( likheter/olikheter, färg , form m.m).

Mätning och längdenheter

Ordningstalen ( första,andra osv)

Talområdet 0-5 ( antal, siffran,dela upp talet, räknesagor)

Enkel addition och subtraktions räkning

Tidsuppfattning,året, veckodagarna, hela timmar

Vi gör det genom...

Samlingar

Matematikuppgifter i smågrupper

Skapande aktiviteter

Bygg och konstruktion

Spela spel

Ipaden

Teman

Matematik utomhus

Lekar

Utvärdering

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
    Gr lgr11
  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma