👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 Högadalsskolan

Skapad 2017-09-19 14:05 i Högadalsskolan Härryda
Vi vill öka barnens förmåga att läsa samt uttrycka sig i tal och skrift
Grundskola 2 Svenska
Kommer ABC-klubben att hitta diamanten?

Innehåll

Varför skall vi utveckla vårt språk?

För att bättre kunna läsa och uttrycka oss i tal och skrift

 

Vilka arbetssätt skall vi använda?

Du skall få:

läsa olika typer av texter tyst och högt i skolan och hemma

utveckla din läsförståelse med hjälp av olika lässtrategier

träna din läsförståelse och göra enkla bokrecensioner

skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och sluta med punkt

träna att använda några skiljetecken: ? och !

skriva enkla texter med hjälp av stödord och tankekartor

träna att skriva berättelser med inledning, handling och slut

utveckla ditt ordförråd med faktaord, synonymer, motsatsord

bli bekant med språklära såsom ordklasser och alfabetisk ordning

bli säkrare i stavning av vanligt förekommande, ljudstridigt stavade ord 

du skall få träna dig i att berätta om något du upplevt eller läst

 

Vad skall vi lära?

Läsa olika typer av åldersanpassade texter med flyt

Ta hjälp av olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter

Att lyssna och kunna reflektera muntligt kring texten med ett utvidgat ordförråd

Att skriva läsligt med handstil och med ipad

Skriva både fantasiberättelser och faktatexter

Skriva med en röd tråd, riktiga meningar med stor bokstav och punkt

 Att intervjua, återberätta och delge dina tankar och kunskaper till andra

 

Elevinflytande

Du väljer dina egna tystläsningsböcker

Du väljer själv huvudperson och innehåll till en saga eller faktatext som du skall skriva

Du väljer själv när du skall använda ipad eller penna och papper när du gör din saga/faktatext

 

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att:

 • Läsa olika typer av åldersanpassade texter med flyt
 • Använda olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter
 • Att lyssna och kunna reflektera muntligt kring texten med ett utvidgat ordförråd
 • Skriva läsligt med handstil och med ipad
 • Skriva både fantasiberättelse och faktatext
 • Skriva med en röd tråd, riktiga meningar med stor bokstav och punkt
 • Tala och återberätta i grupp

 

Bedömning

Hur du får visa vad du lärt?

Läsa en enkel bok och göra en enkel bokrecension både skriftligt och muntligt . 

Skriva en kort fantasiberättelse med röd tråd, meningsbärande ord och hela riktiga meningar.

Skriva en kort faktatext med adekvata ämnesbärande ord.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3