Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusik-Klassiskmusk -Instrument i andra länder

Skapad 2017-09-19 14:05 i Freinetskolan Mimer Freinet
Du ska känna igen och förklara vad som är typiskt (karaktär) för olika musikstilar. Du ska känna igen instrument och kunna förklara hur dom fungerar i olika orkestrar
Grundskola 7 Musik
Musikalisk resa till andra länder.

Innehåll

Avsnitt 1  Visa genom Youtube eller Spotify hur ditt lands folkmusik låter.

  • Dansar man till landets folkmusik ? visa klipp
  • Vilka instrument spelar man på ?    skriv deras namn
  • När uppstod musiken ? forska om folkmusikens och instrumentens historik.  
  • Gör gärna en Powerpoint över arbetet.  

 

Matriser

Mu
musik 7-9

1
2
3
Du kan i viss utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i viss utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikens verktyg
Du kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan på ett ganska bra sätt beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang
Du kan på ett bra sätt beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang

Ny rubrik

1
2
3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: