👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva fackuppsats!

Skapad 2017-09-19 14:29 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Att skriva fackuppsats handlar om att med hjälp av olika källor undersöka, belysa och försöka svara på en fråga.

Innehåll

Ni har under ett antal veckor fått genomgångar kring hur man skriver en fackuppsats. Nu är det snart dags att sätt igång att skriva och detta kommer till största del att ske på NO-lektionerna.

Uppsatsen kommer att bedömas både inom NO-ämnet men också av mig inom svenskämnet.

Efter avslutat arbetsområde skall du:

  • Ha kunskaper om vad en fackuppsats är

  • Ha kunskaper om vad som skall finnas med i en fackuppsats

  • Ha kunskaper om hur språket skall se ut i en fackuppsats

  • Kunna skriva en fackuppsats


 Material:

  • Du kommer att få två små häften som vi tillsammans kommer att gå igenom och diskutera, både i helklass och i mindre grupp.

  • Du kommer att få information av din NO-lärare om ämnet som fackuppsatsen skall handla om.

 

 

Uppgifter

  • Inlämning: Fackuppsats

Matriser

NO Sv SvA
Skriva fackuppsats!

Språk:
Du kan skriva en uppsats med viss språklig variation.
Du kan skriva en uppsats med relativt god språklig variation.
Du kan skriva en uppsats med god språklig variation.
Språk:
Du har till viss del ett formellt språk i din uppsats.
Du har till stor del ett formellt språk i din uppsats.
Du har ett formellt språk i din uppsats.
Språk:
Du har till viss del ett flyt i ditt språk i uppsatsen.
Du har till stor del ett flyt i ditt språk i uppsatsen.
Du har ett mycket bra flyt i ditt språk i uppsatsen.
Språk/innehåll:
Du använder några sambandsord i din text som ett försök att utveckla, jämföra och föra din text framåt.
Du använder flera sambandsord i din text och visar att du aktivt försöker utveckla, jämföra, sammanfatta och föra din text framåt.
Du använder många sambandsord i din text och visar att du aktivt försöker utveckla och har god förmåga att jämföra, sammanfatta och föra din text framåt.
Innehåll:
Din inledning och avslutning hänger ihop på ett enkelt sätt.
Din inledning och avslutning hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Din inledning och avslutning hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Innehåll:
Din rubrik är till viss del tydlig och sammanfattar textens innehåll.
Din rubrik är till stor del tydlig och sammanfattar textens innehåll.
Din rubrik är tydlig och sammanfattar textens innehåll.
Språk:
Du refererar och citerar på ett enkelt sätt.
Du refererar och citerar på ett utvecklat sätt så att det blir visst flyt i din text.
Du refererar och citerar på ett välutvecklat sätt så att språket i din text flyter på ett mycket bra sätt.
Källkritik:
Du kan söka, välja ut och sammanställa informationen från några källor och kan förklara varför källorna är trovärdiga.
Du kan söka, välja ut och sammanställa informationen från flera källor och på ett utvecklat vis förklara varför källorna är trovärdiga.
Du kan söka, välja ut och sammanställa informationen från många källor och på ett välutvecklat vis förklara varför källorna är trovärdiga.
Språk
Du följer reglerna för stor bokstav och skiljetecken. Du har delat in din text i stycken. I din fackuppsats har du med: o Försättsblad o Innehållsförteckning o Inledning o Avhandling o Slutsatser o källförteckning