👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Samhällskunskap åk 1vt 2017

Skapad 2017-09-19 14:31 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vilka är de centrala samhällsfunktionerna och vilka yrken finns det i ett samhälle? Du ska få lära dig om vad ett samhälle, en stad eller ett land behöver för att fungera.

Innehåll

Arbetsmetod

Vi kommer lära oss mer om olika yrken som behövs i ett samhälle genom diskussion och samtal i helklass och i smågrupper. 

Vi kommer prata och skriva om vad du önskar att bli när du blir stor. Du kommer även ges chans att presentera detta inför dina klasskamrater. 

Vi kommer se på kortfilmer, diskutera, skriva, söka information och läsa om ämnet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO Samhällsfunktioner åk 1 vt 2017

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Yrken
Du känner till några olika yrken och vad de som utövar yrket gör.
Samhälle
Du känner till vad som behövs för att ett samhälle ska fungera.
Samhällsfunktioner
Du vet vad du kan få hjälp med i samhället.