👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans träd på hösten

Skapad 2017-09-19 14:32 i Körsbärets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Körsbäret betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

 

 

Vi ska ge barnen förståelse för träden och hur de ändras under alla årstider. Vi börjar med att prata om vad som händer med träden på hösten.

Grupp 1: barnen undersöker ett lönnträd i närmiljön och tar bild på det. Sedan har vi pratat om stammen (färg, hur det känns om det är skrovlig eller mjuk och färg). Sedan har barnen kramat trädet för att man ska vara rädd om träden. Sedan har barnen målat tillsammans en stam. Hur ska vi gå vidare nu? Barnen kommer att fortsätta att bygga upp ett träd på vägen.

 Sist pratade vi om grenarna och vi kommer att titta på projektorn på bilder på hur olika träd ser ut.

Vi kommer att jämföra olika blad (form, färg, hur de känns).

Grupp 2: Kommer att prata om deras träd som de har sett på promenad. Deras träd hade äpplen.

 Hur går vi vidare? Vi kommer att prata med barnen om olika frukt som växer på träd. Vi kommer att närmare undersöka olika äpplen och andra frukt.( hur de ser ut inuti-att de har kärnor).

 Sedan kommer vi att fortsätta prata om alla hösttecken som vi har fotograferat: sniglar och svamp. Vad händer med sniglarna när hösten kommer? Vad ska hända med de?

 Matte: dela frukt

 Jämför träd: tjocka eller smala stammar, långa och korta träd (träna på matematiska begrepp).

 Musik: fortsätter sjunga om höst och djur

 

Skapande: måla och klistra löv, Skördefest.

Inför skördefesten pratade vi med barnen om vad ordet ''skörda'' betyder. För att ha en bättre förståelse av vad ''att skörda'' betyder sjunger vi i gruppen en sång om att plocka frukt från träd och dra ut morötter och potatisar från jorden. Vår diskussion sedan fortsatte om skillnaden mellan grönsaker och frukt.

Barnen fick välja en frukt eller grönsak att rita eller klistra för att ha den på skördefesten.

  Vi märker att barnen tycker att gå bort till trädet och titta på bilderna vi tog och prata om vad vi har sett och gjort.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016