👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass

Skapad 2017-09-19 14:43 i Hedeskolan Tanum
Hur låter bokstäverna? Hur ser bokstäverna ut? Vad rimmar på råtta?
Grundskola F
Hur låter bokstäverna? Hur ser bokstäverna ut? Vad rimmar på råtta?

Innehåll

Mål – Övergripande (normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande) och konkretiserade mål

 • Träna på att känna igen ljuden i bokstäverna
 • Bilda enkla ord som vi kan använda tillsammans med bilder.
 • Träna på att forma bokstäver och skriva enkla ord och sitt namn.
 • Lyssna till högläsning.
 • Diskutera och återberätta böcker. 
 • Lyssna på olika typer av texter. 
 • Uttrycka sig i bild och skapande.

Undervisning / Utförande

 • Vi jobbar med bokstäverna på olika sätt. Vi introducerar en bokstav per vecka genom att se på Livet i  Bokstavslandet, tränar bokstavsljuden, läser rim och ramsor, sjunger och går på bokstavsjakt bl.a. i skogen. Vi lär oss med hjälp av Praxisalfabetet och handalfabetet. Vi läser ur Inger och Lasse Sandbergs ABCD-bok, samt stor böcker och annan litteratur som anknyter till ämnet.
 • Varje dag har vi högläsning av olika slags texter, fakta, skönlitteratur, sagor, mm. Dessa texter diskuteras även i form av boksamtal. 
 • Vi leker och laborerar med ord och bokstäver.
 • Bild ingår i alla våra ämnen

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

 • Berätta för pedagog om hur ljuden låter.
 • Visa upp arbeten som du har gjort kring dina bokstäver som du jobbat med.
 • Vara delaktig i våra diskussioner och boksamtal mm.

 

Utvärdering

Många av eleverna känner igen ljuden till olika bokstäver. Alla visar intresse för att lära sig bokstäver mm. De flesta elever skriver sitt namn rätt men vissa behöver träna på ordningen på bokstäverna. Det är väldigt bra att ha en tydlig genomgång på en bokstav i taget och att vi jobbar på samma sätt varje vecka, så eleverna vet vad som förväntas av dem. De är duktiga på att forma bokstäver och skriver gärna av ord och texter. 
Högläsning fungerar bra i gruppen och de flesta är duktiga på att diskutera om innehållet i boken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv