👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med ett skönlitterärt verk

Skapad 2017-09-19 14:45 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Läsa, skriva och samtala om skönlitteratur: Verk: "Kejsaren av Portugallien" Författare: Selma Lagerlöf.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Arbetet i samband med läsningen av romanen tränar många aspekter av kunskaps- och språkutvecklingen och har flera olika syften:

1. Utvecklar ordförråd, meningsbyggnad och textkunskap.

2. Utvecklar läsförståelsen.

3. Utvecklar läshastigheten.

4. Utvecklar den skriftliga produktionen.

5. Utvecklar den muntliga produktionen. 

6. Ger kunskap om författarskap, skönlitterära verk och litterära verkningsmedel.

7. Ger kunskap om svensk kultur, kulturhistoria, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Vi arbetar med romanen under kursens gång. Individuell tidsplan. Du läser texten och besvarar de läsfrågor som du får av läraren. Du får också hjälp med ordförklaringar. Romanen är indelad i åtta delar med läsfrågor till varje del. Du lämnar in svaren kontinuerligt till läraren.

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

De olika kunskapskraven kopplade till kursen bedöms kontinuerligt i olika kommunikationssituationer, d v s när du deltar i samtal på lektionerna, när du redovisar muntligt något du förberett i förväg, när du lämnar in något du skrivit, när du skriver på lektionerna, när du redovisar kunskap muntligt eller skriftligt. I bedömningen ingår både språk och innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  Sva  -
 • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.
  Sva  -