👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss på lekplatsen 17/18

Skapad 2017-09-19 14:45 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vi jobbar med kraft och rörelse på lekplatsen. Genom att göra praktiska övningar på lekplatsen får vi förståelse för vad tyngdkraft, friktion, jämvikt och tyngdpunkt är. Vi provar hävstångsmekanismen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik

Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi går sedan ut på lekplatsen och gör praktiska övningar för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt, hävstång och tyngdpunkt.

 • Gungbräda - jämvikt, hävstång. Vi ställer en hypotes om hur man kan väga jämnt på en gungbräda, efter det prövar vi och ser om hypotesen stämmer med resultatet. Vi prövar att lyfta varandra. Sedan lyfter vi varandra genom att använda gungbrädan och jämför hur det känns. Talar om hävstångsprincipen.
 • Repvägg-tyngdkraft. Vi klättrar upp och släpper sedan taget. Innan dess funderar vi vad som ska hända. 
 • Rutschkanan - friktion. Vi åker ner för rutschkanan för att se vad som händer. Innan gissar vi vad som ska hända, vilket vi tror kommer snabbast ner. Vi jämför underlaget i kanan, vått - torrt, olika material.
 • Balansbom - tyngdpunkt, balans. Vi provar att gå balansgång och se hur mycket man kan luta sig i sidled innan man ramlar. Vad är det som gör att man ramlar? Hur kan man återfå balansen? Hur kan man göra för att kunna luta sig och ändå hålla balansen?

Efter varje undersökning på lekplatsen diskuterar och dokumenterar vi det vi gjort med hjälp av egna bilder, foton och text.

 

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om  kraft och rörelse.
 • Eleven kan beskriva och ge exempel  enkla tekniska lösningar i vardagen.
 • Eleven dokumenterar sina undersökningar och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

 • Samtal under tiden vi gör undersökningarna
 • Dokumentation i form av bild och ev text.
 • Muntligt kunna återge vad som hände vid undersökningarna och i viss mån förklara/ kunna använda begreppen tyngdkraft, friktion, hävstång och jämvikt.
 • Formulera en hypotes.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3