👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verktygslådan sv åk 8, ht 2017

Skapad 2017-09-19 14:46 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Hammare, spik, tumstock och skiftnyckel är alla verktyg som är bra att ha när man ska bygga hus eller hänga upp tavlor. För att bli framgångsrik i svenska behöver man träna sina förmågor tala, lyssna, läsa och skriva med hjälp av språkliga verktyg och metoder. Det är det vi ska jobba med i detta område!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi tittar på filmer från ur.se "Orka plugga" om studieteknik och olika lässtrategier.  Vi läser och övar läsförståelse muntligt och skriftligt med bl a texter från svenskboken "Portal", där vi också lär oss att sammanfatta texter. Vi har textsamtal om olika artiklar och planerar och skriver en egen berättande text, en novell med typiska drag. Därefter gör vi en kamratrespons.

 

På 7-9ans webbplats hittar du de dokument du behöver för att genomföra de olika uppgifterna. 

Vi kommer att arbeta med området v 35 - 39. Kamratrespons ges under v 38-39. Under ht kommer vi att ha ett läsförståelsetest. 

Matriser

Sv
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Läsa och analysera olika texter
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Att formulera sig och kommunicera i skrift
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva berättande text med för novellen typiska särdrag.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Att formulera sig och kommunicera i skrift
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva gestaltningar och bygga upp en berättande text dramaturgiskt
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Kunna se kvaliteter i skriven text och bearbeta egen text utifrån respons.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.